konferencja autyzm top banner

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat (do 9 roku życia w przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego) z diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera.

W pierwszym etapie rekrutacji zapraszamy dziecko do indywidualnej zabawy z terapeutą, sprawdzamy jak reaguje na rozstanie z rodzicami, jakie zabawy najchętniej wybiera. To pierwsze spotkanie trwa od około 45 minut do godziny. W kolejnych etapach wprowadzamy dziecko do jednej z naszych grup i obserwujemy jego interakcje z innymi dziećmi.

Rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do naszego Przedszkola prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola i dostarczenie jej wraz z pozostałymi potrzebnymi dokumentami (kopia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego diagnozę autyzmu lub zespół Aspergera, kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) drogą mailową na adres: przedszkole@synapsis.org.pl

Zajęcia prowadzone będą w naszym nowym budynku przy ul. Siemieńskiego 21 w Warszawie

Więcej informacji:
www.przedszkolesynapsis.pl
www.facebook.com/przedszkolesynapsis