Odwiedza nas 169 gości oraz 0 użytkowników.

Fundacja SYNAPSIS zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usług w zakresie dopracowania narzędzi badawczych do monitoringu oraz przygotowania ramowego scenariusza do prowadzenia konsultacji w projekcie pt. „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym dokumencie.

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: d.batorska@synapsis.org.pl do dnia 02.06.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenia
Załącznik nr 3 – Metodologia prowadzenia monitoringu
Załącznik nr 4 – Obowiązkowe obszary monitoringu i minimalny zakres pytań monitoringowych
Załącznik nr 5 – Ankieta samooceny
Załącznik nr 6 – Pytania i odpowiedzi


Szanowna Państwo,

z przykrością informujemy, że z uwagi na wątpliwości co do prawidłowości sformułowania kryteriów oceny ofert (odnoszących się do właściwości wykonawcy), Zapytanie ofertowe nr 1/POWR2.6/SYNAPSIS/2017 zostało unieważnione.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie wznowione najpóźniej do dnia 25 czerwca 2017.