Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.

Zapytanie ofertowe nr 1/POWR2.6/SYNAPSIS/2017

Fundacja SYNAPSIS zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usług w zakresie dopracowania narzędzi badawczych do monitoringu oraz przygotowania ramowego scenariusza do prowadzenia konsultacji w projekcie pt. „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym dokumencie. Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: d.batorska@synapsis.org.pl do dnia 26.06.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenia
Załącznik nr 3 – Metodologia prowadzenia monitoringu
Załącznik nr 4 – Obowiązkowe obszary monitoringu i minimalny zakres pytań monitoringowych
Załącznik nr 5 – Ankieta samooceny

 


INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na dopracowanie narzędzi badawczych do monitoringu i przygotowanie ramowego scenariusza do prowadzenia konsultacji, najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu, a jednocześnie jedyną spełniającą warunki udziału jest oferta, którą złożył następujący Wykonawca:

 Pani Agnieszka Bąk

Oferta przesłana mailowo w dniu 21.06.2017 r. o godz. 13:15.

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę była zgodna z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsza cenowo.

Wartość brutto oferty to 8700,00 zł.

Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę - 100,00.

  

Warszawa 30.06.2017 r.

 

logotypy