Odwiedza nas 381 gości oraz 0 użytkowników.

logotypy

Fundacja SYNAPSIS poszukuje członka/członkini zespołu ds. monitoringu wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych do projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”, finansowanego w ramach programu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16

 

Oferujemy:

- ciekawą i pełną wyzwań pracę, stwarzającą możliwość poznania praw, potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnościami

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 3/5 etatu (umowa na zastępstwo do końca 2018 r.)

- pracę w Warszawie i na terenie woj. mazowieckiego

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe na kierunkach: socjologia, nauki społeczne, prawo, praca socjalna

- dyspozycyjność w wymiarze 3/5 etatu, z zastrzeżeniem, że w niektóre dni konieczne będą jednodniowe podróże na terenie Mazowsza

- doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej

- umiejętność i doświadczenie w zbieraniu danych ilościowych i jakościowych i ich analizie, oraz w przygotowywaniu raportów badawczych/ ewaluacyjnych/ audytowych/ monitoringowych

- wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole)

- dobra organizacja pracy i umiejętność prowadzenia dokumentacji

- samodzielność

- mobilność i elastyczność

- dobra znajomość programu MS Office

- mile widziane doświadczenie w działaniach na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi.

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

- udział w pracach zespołu monitorującego instytucje na terenie Mazowsza

- zbieranie danych w kontakcie bezpośrednim, mailowo i telefonicznie od instytucji monitorowanych

- analiza danych z ankiet i sprawdzanie  realizacji praw osób niepełnosprawnych wynikających z Konwencji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi

- formułowanie rekomendacji dla instytucji monitorowanych

- monitoring wdrażania rekomendacji

Zależnie od etapu i rodzaju zadań realizowanych w projekcie miejscem pracy będzie siedziba Fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie oraz teren województwa mazowieckiego, w związku z koniecznością udziału w jednodniowych wyjazdach zespołu monitoringowego do jednostek monitorowanych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja_konwencja@synapsis.org.pl, dołączając klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).

W tytule maila należy wpisać: imię i nazwisko_Konwencja. Na aplikacje czekamy do dnia 5.11.2017 r.