Odwiedza nas 181 gości oraz 0 użytkowników.

alt

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w marcu 2018 roku odbędzie się konferencja "Autyzm i prawo" organizowana przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wspólnie z Zakładem Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Poruszana problematyka dotyczyć będzie:

 • systemowego przedstawienia zaburzeń rozwoju z całego spektrum autyzmu
 • podstawowych konfliktów społecznych towarzyszących obu ww. zjawiskom i ich konsekwencji prawnych
 • problematyki ograniczeń czynności prawnych wynikających z ww. zaburzeń, w tym ubezwłasnowolnienia
 • problematyki odpowiedzialności karnej
 • prawnych aspektów indywidualnej i instytucjonalnej opieki i terapii osób autystycznych, w tym udziału sektora publicznego i prywatnego w tym procesie

 

W konferencji wezmą udział autorytety i eksperci w zakresie psychiatrii, psychologii i prawa. Referaty na ww. tematy wygłoszą m.in.:

 • mec. Maria Jankowska, Rzecznik Praw osób z Autyzmem Przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • dr hab. Beata Janiszewska, Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Łukasz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
 • dr Joanna Grzesiewska, p. o. Ordynatora Ogólnopsychiatrycznego V oddziału w Klinice Psychiatrii Ogolnej/Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Szymon Tarapata, Zakład Prawa Karnego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński; Zakład Prawa Karnego Materialnego, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Błażej Kmieciak, Zakład Prawa Medycznego, Łódzki Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Napoleon Waszkiewicz, Ordynator Kliniki Psychiatrii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Szpital Kliniczny w Choroszczy

 

Czas i miejsce: 16 marca 2018 r., godz. 11.00, sale wykładowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, zostaną zamieszczone na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: www.umb.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia należy kierować na adres: autyzm-prawo@umb.edu.pl

 

W imieniu organizatorów na Konferencję serdecznie zapraszają:

dr hab. Adam Górski, prof. UJ p.o. kierownika Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr Błażej Kmieciak Zakład Prawa Medycznego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego