Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.

alt

Fundacja SYNAPSIS w związku z realizacją projektu „Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego” poszukuje:

 • osób z niepełnosprawnością
 • osób z najbliższego otoczenia osoby z niepełnosprawnością (rodzina, opiekunowie, przyjaciele itp.)
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych

które współpracowały lub korzystały z usług takich instytucji jak:

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Wojewódzki Inspektor Sanitarny/ Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony  Środowiska
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna
 • Gmina Ciechanów
 • Gmina Piastów
 • Gmina Grójec
 • Gmina Nasielsk
 • Gmina Stara Błotnica
 • Gmina Jabłonna
 • Gmina Lesznowola
 • Gmina Michałowice
 • Powiat Sierpc
 • Powiat Wołomin
 • Powiat Węgrów
 • Powiat Pułtusk
 • Powiat Piaseczno

w celu anonimowego udzielenia informacji na temat współpracy z ww. jednostkami, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania świadczonych usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zebrane informacje wykorzystamy całkowicie anonimowo. Posłużą one do przygotowania raportów z funkcjonowania ww. instytucji oraz pomogą w opracowaniu zaleceń dla wskazanych jednostek.

Poprzez wskazane instytucje rozumiemy także ich delegatury oraz jednostki organizacyjne (tj. PCPR, OPS, miejska lub powiatowa biblioteka, ośrodek kultury, ośrodek sportu i rekreacji itp.)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: a.fiedotow(at)synapsis.org.pl. Wpisując adres należy zamienić (at) na @

Więcej informacji o projekcie:

„Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

Głównym celem projektu jest dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. mazowieckim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu monitoringowi podlega 50 jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej na terenie woj. mazowieckiego.

Działania monitoringowe polegają na: analizie realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej, opracowanie, dla wszystkich jednostek objętych przeglądem, zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz monitorowaniu wdrożenia rekomendacji w analizowanych jednostkach.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez trzy organizacje pozarządowe: Polski Związek Niewidomych, Fundację SYNAPSIS, Fundację Polska Bez Barier.