Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.

 

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Mazowsze- serce Polski, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem jest dostawa:

  1. Narzędzi do oceny funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat: IDS-P - Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
  2. Narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz oceny zmian zachodzących w czasie/ w  toku interwencji:  ADOS-2  – Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

w projekcie pt. „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod linkiem

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: d.batorska@synapsis.org.pl  do dnia 15.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenia

 

INFORMACJA

Z uwagi na brak wpłynięcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/RPMA/SYNAPSIS/2017, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało rozstrzygnięte.