Odwiedza nas 274 gości oraz 0 użytkowników.

alt

Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach projektu „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" (nr umowy: POWR.02.06.00-00-0022/16-00).

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku postępowania na dokonanie wizji lokalnej i obmiaru technicznego ok. 41 budynków w dziesięciu jednostkach administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, otrzymała dwie oferty złożone przez Smart-Bud Marek Nowak oraz Panią Paulinę Totę. Obie oferty spełniły wymogi określone w postępowaniu przez Zamawiającego. Korzystniejsza cenowo okazała się oferta złożona przez Panią Paulinę Totę.