Odwiedza nas 114 gości oraz 0 użytkowników.

logotypy projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”

Fundacja SYNAPSIS poszukuje osób na stanowisko trenera turnusu/asystenta w domu treningowym.

Zapraszamy do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym.

Postępowanie ma na celu wyłonienie  trenera turnusów/asystenta w domu treningowym, zatrudnionych  w formie umowy zlecenia  w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola
Termin składania ofert: 09.03.2018 r. 

Szczegółowe informacje oraz wymagane załączniki dotyczące konkursu znajdują się pod linkiem: tu

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 09.03.2018 r.