Odwiedza nas 258 gości oraz 0 użytkowników.

logotypy MW projekt 710 336

Fundacja rekrutuje do projektu!

Fundacja SYNAPSIS w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli rekrutuje samotne matki z niepełnosprawnym dzieckiem do udziału w turnusie w mieszkaniu treningowym w Wilczej Górze w ramach nowego projektu „Mieszkania treningowe - wspomagane”.

W ramach 8-dniowego turnusu proponujemy udział w:

 • warsztatach interpersonalnych
 • warsztatach rozwoju osobistego
 • warsztatach aktywnej integracji
 • alternatywne formy spędzenia wolnego czasu z dziećmi
 • wdrażanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społeczno-kulturalny
 • treningi autonomii decyzyjnej pomoc w wyborze strategii, które będą pomagać w kreowaniu życia dziecka

Uczestnikami turnusu mogą osoby spełniające następujące kryteria:

 • samotne matki z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności dziećmi z autyzmem, z zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz niepełnosprawnością intelektualną
 • oświadczenie/zaświadczenie o niepełnosprawności dzieci
 • matki korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 20014 r. lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
  lub
 • matki korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • matki zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego

Zapewniamy: pobyt w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze pod Warszawą, opiekę doświadczonej kadry, zajęcia prowadzone przez merytoryczną kadrę, pokoje z łazienką, teren zielony, w pełni wyposażoną kuchnie oraz wyżywienie dla dziecka.
Odpłatność za wyżywienie rodzica wynosi 36 zł za osobo/dzień tj. 288 złotych za 8 – dniowy pobyt.

Terminy turnusów:

 • 9-16 lipca
 • 4-11 sierpnia

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w projekcie (wzór formularza w załączniku) prosimy przysyłać na adres GOPS: gops@gops-lesznowola.pl do dnia 31.05 do godz. 16:00. W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu. Kontakt: Danuta Szulowska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli tel. 601 228 782 czynny w godz. 8:00-16:00.

Formularz zgłoszeniowy 

Projekt „Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne ".

Celem projektu jest pomoc osobom ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności oraz nabycie dodatkowych umiejętności przez samotne matki w obszarze pracy z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niepełnosprawnego.