Odwiedza nas 261 gości oraz 0 użytkowników.

Zapraszamy na konferencję !

Konferencja „Dialog dla Autyzmu w Europie – zmierzając do integracji społecznej” organizowana jest przez Fundację SYNAPSIS jako wydarzenie upowszechniające rezultaty Projektu Fundacji „Train the Trainers – Edukacja dla włączenia społecznego
i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
” w ramach programu Erasmus+.

Projekt „Train the Trainers – edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)" realizowany jest we współpracy z organizacjami partnerskimi: stowarzyszeniem Latvijas Autisma Apvienība z Łotwy oraz AS Mentoring Ltd z Wielkiej Brytanii. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji w zakresie edukacji profesjonalistów pracujących i współpracujących z osobami z autyzmem i stworzenie innowacyjnych programów szkoleniowych dla kadr. Projekt powstał w związku z niedostatecznym dostępem do kształcenia ustawicznego dla dorosłych z ASD w wielu krajach Europy. Więcej o projekcie: link

Zapraszamy kadrę ośrodków i miejsc integracji społecznej i zawodowej, przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, pedagogów, psychologów, terapeutów, doradców zawodowych, trenerów pracy, pracowników opieki społecznej, sektora edukacji oraz wszystkich zainteresowanych!

8 czerwca 2018 r., Uniwersytet SWPS, sala nr 303 (III piętro), ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

 

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 10:10  Otwarcie konferencji, przywitanie gości

10:10 – 10:40  Prezentacja Partnerów Projektu: Fundacja SYNAPSIS, Polska – Krzysztof Rataj, AS Mentoring Ltd., Wielka Brytania – David Perkins, Latvijas Autisma apvienība, Łotwa – Līga Bērziņa

10:40 – 10:55  Przedstawienie celów, założeń i potrzeb, na jakie odpowiada Projekt – Maria Wroniszewska

10:55 – 11:25  Prezentacja programów szkoleniowych i podręcznika – Renata Werpachowska

11:25 – 11:40  Przerwa kawowa

11:40 – 13:10  Prezentacja wybranych zagadnień z 3 modułów szkoleniowych:

  • Porozumiewanie się jako droga do budowania pozytywnej relacji z dorosłymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Anna Szostak, Magda Stefańska, Joanna Burgiełł
  • Integracja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na otwartym rynku pracy – David Perkins

13:10 – 14:00  Lunch

14:00 – 14:45 Prezentacja wybranych zagadnień z 3 modułów szkoleniowych:

  • Przejście do dorosłości u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Līga Bērziņa

14:45 – 15:00  Przerwa kawowa

15:00 – 16:00  Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli partnerskich organizacji i zaproszonych gości

 

Już wkrótce rusza strona internetowa konferencji i zapisy!

Udział w konferencji jest bezpłatny.