Odwiedza nas 120 gości oraz 0 użytkowników.

 1. Proponowana przez Fundację SYNAPSIS oferta pracy obejmuje prowadzenie treningów mieszkalnictwa w mieszkaniu chronionym- treningowym dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowe zaburzenia rozwoju) w Warszawie.

 2. Oferta pracy jest aktualna od 01 stycznia 2019 r. do 31 października 2021 r.

  3. Do zadań trenera mieszkalnictwa należeć będzie:
  a) prowadzenie zajęć/warsztatów grupowych w zakresie:
  -samodzielności i komunikacji,
  -aktywnej integracji,
  b) prowadzenie dokumentacji projektowej z (m.in. list obecności z tematyką zajęć, ankiet ewaluacyjnych, sprawozdań z realizacji wsparcia), zgodnie z wzorami dostarczonymi przez Pracodawcę.
  c) wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.

 3. Pracownik świadczył będzie pracę w dni robocze i/lub weekendy w godzinach ustalonych z Pracodawcą, średnio ok 80 godzin w miesiącu.

 4. Osoba bezpośrednio wykonująca pracę musi spełniać łącznie następujące warunki:
  a) posiadać co najmniej wykształcenie średnie ,
  b) posiadać co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług asystenckich lub prowadzeniu treningów mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami,
  c) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych

  Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV.
  Zamawiający oczekuje od Wykonawców :
  a) wysokich umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole), umiejętności komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych,
  b) otwartości na potrzeby osób z autyzmem,
  c) umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  d) dyspozycyjności godzinowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz formularza informacyjnego: Zgoda i obowiązek informacyjny dla Kandydata na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl w temacie trener _ mieszkalnictwa.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.