Odwiedza nas 253 gości oraz 0 użytkowników.

1. Kłodzko
Subrideo Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Plac B. Chrobrego 15, 57-300 Kłodzko
tel. 0728-924-426
e-mail: kontakt@subrideo.pl
http://subrideo.pl/subrideo-w-klodzku,34,pl.html

2. Mikoszów
Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” NZOZ
(prowadzone przez Stowarzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa)
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin
tel. 071/ 395-81-00
e-mail: sekretariat@celestyn.pl
http://www.celestyn.pl/

3. Mikoszów
Niepubliczne Gimnazjum Specjalne
(prowadzone przez Stowarzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa)
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin
tel. 071/ 395-81-74
e-mail: sekretariat@celestyn.pl
http://www.celestyn.pl/

4. Mikoszów
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
(prowadzona przez Stowarzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa)
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin
tel. 071/ 395-81-74
e-mail: sekretariat@celestyn.pl
http://www.celestyn.pl/

5. Mikoszów
Niepubliczna Szkoła Specjalna Podstawowa
(prowadzona przez Stowarzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa)
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin
tel. 071/ 395-81-74
e-mail: sekretariat@celestyn.pl
http://www.celestyn.pl/

6. Mikoszów
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
(prowadzony przez Stowarzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa)
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin
tel. 071/ 395-81-19
e-mail: sekretariat@celestyn.pl
http://www.celestyn.pl/

7. Mikoszów
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
- grupa przedszkolna dla dzieci z autyzmem
(Przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa)
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin
tel. 071/ 395-81-74
e-mail: sekretariat@celestyn.pl
http://www.celestyn.pl/

8. Mikoszów
Warsztat Terapii Zajęciowej
(prowadzony przez Stowarzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa)
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin
tel. 071/ 395-81-50
e-mail: sekretariat@celestyn.pl
http://www.celestyn.pl/

9. Mikoszów
Zakład Aktywności Zawodowej "Celestyn"
(prowadzony przez Stowarzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa)
Mikoszów 9a, 57-100 Mikoszów poczta Strzelin
tel. / fax 071/ 392-46-78
e-mail: biuro@zaz.celestyn.pl
www.zaz.celestyn.pl

10. Milicz
Dzienny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
(Ośrodek i NZOZ prowadzone są przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
z Milicza)
ul. Kopernika 20, 56-300 Milicz
tel. 071/ 384-11-10, fax 071/ 383-12-57
e-mail: dorw@mspdion.org.pl
http://mspdion.home.pl/

11. Milicz
NZOZ Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
(NZOZ prowadzony jest przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
z Milicza)
ul. Kopernika 20, 56-300 Milicz
tel. 071/ 383-10-99
e-mail: nzoz@mspdion.org.pl
http://mspdion.home.pl/

12. Milicz
Warsztaty Terapii Zajęciowej
(prowadzone przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z Milicza)
ul. Osadnicza 1C, 56-300 Milicz
tel.071/ 383-11-55
e-mail: wtz@mspdion.org.pl
http://mspdion.home.pl/

13. Trzebnica
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
(w Szkole Podstawowej został utworzony oddział dla uczniów z autyzmem)
ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica
tel./ fax 071/ 312-07-40
e-mail: soswtrzebnica@wp.pl
http://www.soswtrzebnica.republika.pl/

14. Wałbrzych
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
siedziba: Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim
miejsce wykonywania zadań oraz adres korespondencyjny:
al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych,
tel. 74/ 846-05-63, sekretariat: 797-984-251, Dyrektor: 518-787-925,
Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny: 518-787-916
e-mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl
http://pppp.walbrzych.pl

15. Wrocław
ALFA ARIDANI Ośrodek Autyzmu i Innych Zaburzeń Rozwoju
ul. Armii Krajowej 4a/ 4, 50-541 Wrocław
tel. 071/ 360-41-11
fax 071/ 360-41-45
e-mail: info@alfa-aridani.com
http://www.alfa-aridani.com/

16. Wrocław
Ambulatorium Terapii Behawioralnej
Filia we Wrocławiu
(Ambulatorium prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
oddział Association for Behavior Analalysis International TM)
ul. Kamiennogórska 16, 54-034 Wrocław
tel. 012/ 642-27-90
e-mail: biuro@pstb.org

17. Wrocław
Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NZOZ
(prowadzone przez Fundację „Promyk Słońca” z Wrocławia)
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
tel. 071/ 782-77-77 wew. 21; 22; 367-68-49 (wizyty w ramach NFZ)
tel. 071/ 782-77-77 wew. 36; 367-05-44 (wizyty płatne)
e-mail: rejestracja@promykslonca.pl
http://www.promykslonca.pl/

18. Wrocław
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” SPZOZ
Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
ul. Białowieska 74a, 5-234 Wrocław
tel. 071/ 350-17-31
e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com
http://www.neuropsychiatria.com/pl/strona-glowna.html

19. Wrocław
Centrum Terapii PROMITIS, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, NZOZ
ul. Kościuszki 108a lok. 11, 50-441 Wrocław
tel. 071/ 798-01-98, tel. kom. 0534-953-976
e-mail: wroclaw@centrum-terapii.pl
www.centrum-terapii.pl

20. Wrocław
Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji
Wydział Nauk Pedagogicznych
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Pracownia Badań nad Autyzmem
ul. Strzegomska 55, 53- 611 Wrocław
tel. 071/ 356-15-11
e-mail: magdalena.winiarczyk@dswe.pl
www.wnp.dsw.edu.pl

21. Wrocław
Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
ul. Wołowska 9, 51-116 Wrocław
tel. 071/ 352-84-12
fax 071/ 352-79-91
e-mail: sekretariat@dopdim.pl
http://www.dopdim.pl/

22. Wrocław
Klub Aktywności „Po drodze” (dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia)
(prowadzony przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu z Wrocławia)
ul. Głogowska 30, 53-621 Wrocław
tel. 071/ 342-72-08
e-mail: autyzm7@o2.pl
http://www.autyzm.wroclaw.pl/

22. Wrocław
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Promyk Słońca”
(prowadzona przez Fundację „Promyk Słońca” z Wrocławia)
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
tel. 071/ 367-05-44
e-mail: poradnia@promykslonca.pl
http://www.ppp.promykslonca.pl/

23. Wrocław
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Wspólny Świat“
ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wroław
tel. 501-174-592
http://www.wspolnyswiat.com.pl/szkola

24. Wrocław
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PROMITIS
ul. Kryniczna 37, 51-213 Wrocław
tel. kom. 0553-542-571
e-mail: wroclaw@autyzm-przedszkole.pl
http://autyzm-przedszkole.pl/

25. Wrocław
Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna PULSANTIS Sp. z o.o.
Gabinet Diagnozy i Terapii Dzieci z Utrudnieniami Rozwoju
ul. Ostrowskiego 3, 53-238 Wrocław
tel. 071/ 339-11-40, 399-11-41
fax 071/ 339-17-20
e-mail: pulsantis@poczta.onet.pl
http://www.pulsantis.com.pl/

26. Wrocław
STIMULUS Pracownia Wspierania Rozwoju
ul. Kwiska 41-43, 54-130 Wrocław
tel. 0665-075-405, 071/ 735-18-25
e-mail: pracownia@stimulus.net.pl
http://www.stimulus.net.pl/

27. Wrocław
Subrideo Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
i Społeczny Punkt Konsultacyjny
ul. Ołtaszyńska 10, 53-010 Wrocław
tel. 0728-924-426
e-mail: kontakt@subrideo.pl
http://subrideo.pl/subrideo-we-wroclawiu,33,pl.html

28. Wrocław
Zespół Placówek Oświatowych nr 2
(Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 7:
- Szkoła Specjalna Podstawowa Nr 102 dla Uczniów z Autyzmem
- Gimnazjum Specjalne Nr 58 dla Uczniów z Autyzmem
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 dla Uczniów z Autyzmem)
ul. Głogowska 30, 53-621 Wrocław
tel. 071/ 355-65-60, 357-53-59
e-mail: sekretariat@zpo2.wroc.pl
http://zpo2.wroc.pl/
kontakt: Dorota Ślepowron-Korwin