Odwiedza nas 256 gości oraz 0 użytkowników.

1. Kędzierzyn-Koźle
Świetlica Terapeutyczna „Mały Książę” dla Osób z Autyzmem
(prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu "UCZYMY SIĘ ŻYĆ RAZEM", Oddział Kędzierzyn-Koźle)
ul. Piastowska 19, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 693-181-498
e-mail: stowarzyszenie.rodzin@gmail.com
 
2. Kędzierzyn-Koźle
Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych
(Zespół został utworzony przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” z Kędzierzyna-Koźla)
W skład Zespołu wchodzą:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem
- Niepubliczne Gimnazjum Specjalne dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem
- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów ze Sprzężonymi 
  Niepełnosprawnościami
ul. Piastowska 19, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 0693-410-851
 
3. Kup
Centrum Edukacyjne Terapeutyczno-Diagnostyczne dla osób z autyzmem:
- Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem
- Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny
- Świetlica socjoterapeutyczna dla dorosłych osób z autyzmem „Potrafię i jestem potrzebny”
(prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu "UCZYMY SIĘ ŻYĆ RAZEM" z Opola)
ul. Karola Miarki 6-10, 46-082 Kup
tel. 77/ 469-56-68, 600-992-840
http://www.autyzmopole.pl/
 
4. Opole
Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 9, 45-284 Opole
tel. 77/ 454-92-16
fax 77/ 453-94-13
e-mail: mppp.opole@wp.pl
http://mppp.eopolszczyzna.pl/
 
5. Opole
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Prodeste
ul. Oleska 121, 45-231 Opole
tel. 77/ 445-80-07
e-mail: prodeste@prodeste.pl; a.bialostocka@prodeste.pl (rejestracja); a.lawicki@prodeste.pl (dyrektor);
            m.grus@prodeste.pl (wicedyrektor)
http://www.prodeste.pl/
 
6. Opole
Poradnia diagnostyczno-konsultacyjna dla osób ze spektrum autyzmu
ul. Tysiąclecia 7c, 45- 462 Opole
tel. 77/ 455-91-25
e-mail: poradnia@jednymslowem.org.pl
http://www.jednymslowem.org.pl/
 
7. Opole
Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51
(w Przedszkolu utworzono oddział dla dzieci z autyzmem)
ul. Jana Bytnara "Rudego" 1, 45-265 Opole
tel. / fax 77/ 455-58-58
e-mail: p51opole@wodip.opole.pl
http://www.p51opole.wodip.opole.pl/
 
8. Opole
Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 „ISKIERKA”
(w Przedszkolu utworzono oddział dla dzieci z autyzmem)
ul. Szymona Koszyka 21A, 46-020 Opole
tel. / fax 77/ 457-20-81
e-mail: dyrektor@pp53.pl
www.przedszkolespecjalne.pl
 
9. Opole
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny – Oddział Psychiatryczny
ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole
tel. 77/ 541-42-21 (rejestracja), 541-41-00 (centrala)
 
10. Prudnik
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 (w Zespole utworzono oddział dla uczniów z autyzmem)
ul. Młyńska 1, 48-200 Prudnik
tel. / fax 77/ 436-35-30
e-mail: zss_prudnik@wodip.opole.pl
http://www.powiatprudnicki.ehost.pl/sosw/