Odwiedza nas 237 gości oraz 0 użytkowników.

Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich rodzin SYNAPSIS (Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny) prowadzi diagnozę, terapię i rehabilitację osób z autyzmem oraz szkolenia dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy i profesjonalistów. Jednym z jego głównych celów jest wypracowywanie modelowych rozwiązań w zakresie terapii autyzmu. Korzysta z nich wiele organizacji pozarządowych i placówek publicznych w całym kraju. Realizowanych jest w nim także wiele projektów i kampanii, których celem jest poprawa jakości życia osób z autyzmem.

Diagnoza - Ośrodek prowadzi diagnozę dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest jedyną w Polsce placówką prowadzącą systematyczną diagnozę dzieci przed 2 rokiem życia. Rocznie wykonywanych jest w nim blisko 200 diagnoz.

Terapia - wypracowane przez Ośrodek podejście do terapii autyzmu cechuje interdyscyplinarność i kompleksowość. Wynika to z przekonania, iż jedynie łącząc oddziaływania medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rehabilitacyjne, logopedyczne i socjalne w jednym procesie postępowania terapeutycznego, można pomóc dziecku autystycznemu i jego rodzinie. Pod opieką Ośrodka jest obecnie 300 osób z autyzmem i ich rodzin.

Pomoc rodzinie - Ośrodek prowadzi także różnorodne działania skierowane bezpośrednio do rodziny i do jej otoczenia zewnętrznego, m.in. organizuje grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne dla rodziców i zdrowego rodzeństwa, pomaga w pozyskiwaniu i szkoleniu wolontariuszy oraz w uzyskiwaniu należnego wsparcia z pomocy społecznej.

Szkolenia - prowadzone w Ośrodku szkolenia dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy i profesjonalistów mają na celu propagowanie podstawowej i rzetelnej wiedzy o autyzmie, przybliżenie spo­sobu odbierania świata przez osoby z autyzmem – jak czują  i myślą oraz jak można im pomóc. W ciągu roku w szkole­niach uczestniczy ponad 300 osób z całej Polski.

Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich Rodzin Fundacji SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel./fax: (+48 22) 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl