Odwiedza nas 216 gości oraz 0 użytkowników.

Czas realizacji projektu: 1.01.2015-31.12.2015

Głównym celem projektu „Wiedza potrzebna od zaraz – działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem" współfinansowanego ze środków PFRON jest zapewnienie osobom z autyzmem, zespołem Aspergera, ich rodzinom i otoczeniu z terenu całej Polski wsparcia w postaci dostępu do bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa i informacji.

Fundacja SYNAPSIS prowadzi specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, socjalno-prawne i obywatelskie, a także poradnictwo z zakresu „Parent to Parent" („Rodzice Rodzicom"). Działania informacyjne prowadzone są telefonicznie, mailowo, osobiście oraz poprzez przygotowywanie pism odwoławczych i indywidualnych interwencji w szczególnych sprawach.

Ponadto Ośrodek Informacyjno-Prawny Fundacji SYNAPSIS prowadzi poradnictwo dla jednostek administracji publicznej, pomocy społecznej, placówek służby zdrowia i edukacji, mających pod opieką osoby z autyzmem, działając na rzecz poprawy systemowego wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Więcej informacji nt. poradnictwa świadczonego przez Ośrodek Informacyjno-Prawny Fundacji SYNAPSIS, godziny dyżurów telefonicznych oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie: http://synapsis.org.pl/co-robimy/nasze-placowki/osrodek-informacyjno-prawny/dzialania

pfron