Odwiedza nas 204 gości oraz 0 użytkowników.

Czas realizacji projektu: 1.06.2015-31.12.2015

Fundacja SYNAPSIS realizuje, dzięki dofinansowaniu ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, projekt „Zajęcia szkoleniowo- edukacyjne oraz specjalistyczne poradnictwo dla rodziców/ opiekunów osób z autyzmem". Głównym celem projektu jest udzielenie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez wsparcie rodziców/ opiekunów osób z autyzmem z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 10 zajęć szkoleniowo-warsztatowych z programem psychoedukacyjnego wsparcia rodziców/opiekunów. Zajęcia będą dotyczyć wielu sfer współpracy z dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi, m.in.:
- pracy z dzieckiem w warunkach domowych;
- radzenia sobie z zachowaniami trudnymi;
- komunikacji z dzieckiem z autyzmem;
- strategii rodzicielskich;
- pomocnych narzędzi

Rodzice/opiekunowie z zainteresowani udziałem w zajęciach mogą kontaktować się z Pauliną Tomaszkiewicz, p.tomaszkiewicz@synapsis.org.pl, tel. 022/ 825-87-42. Aktualna oferta zajęć szkoleniowo-warsztatowych będzie umieszczana między innymi w zakładce AKTUALNOŚCI

W ramach projektu, dla rodziców/opiekunów z woj. mazowieckiego świadczone jest również specjalistyczne poradnictwo obejmujące dwa obszary tematyczne: poradnictwo terapeutyczne oraz poradnictwo środowiskowo-socjalne. Zanim zwrócisz się o poradę, zapoznaj się z REGULAMINEM.

Zakres pomocy poradnictwa terapeutycznego:
- indywidualne wsparcie terapeutyczne rodziców oraz opiekunów OzA;
- indywidualne przypadki zachowań trudnych, rozwiązań w zakresie komunikacji;
- informacje nt. różnych metod pracy;
- informacja nt. pomocy wykorzystywanych w pracy z dzieckiem;
- organizacja otoczenia dziecka;
- praca w domu;
- informacje nt. placówek edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z autyzmem

Porady udzielane są:
- mailowo: m.ratajczak@synapsis.org.pl
- telefonicznie - tel. 22/ 825-87-42, dyżur w piątki godzinach 14.00-16.00
- osobiście - po wcześniejszym umówieniu się,

Zakres pomocy poradnictwa środowiskowo-socjalnego:
- uprawnienia z zakresu pomocy społecznej;
- poradnictwo emerytalno-rentowe;
- informacja dot. dostępnych usług, specjalistycznych dofinansowań;
- uprawnienia osób z autyzmem w systemach edukacji, zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia;
- informacje nt. placówek ( szkoły, wtz -ty, ośrodki, poradnie. itd.).

Porady udzielane są:
- mailowo: j.wieteska@synapsis.org.pl
- telefonicznie - tel. 505-696-388, dyżury we wtorki i czwartki w godzinach 13.00-15.00
- osobiście - po wcześniejszym umówieniu się.

wojewodamazowiecki