Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt „Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu" w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany jest od 1.10.2014 do 31.01.2016 roku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" (SPOA) z Zielonej Góry. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin poprzez specjalistyczne poradnictwo (osobiste, telefoniczne i mailowe).

Czytaj więcej: Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu

Czas realizacji projektu: od 01.01.2014 do 31.03.2017.

Projekt zakłada zwiększenie samodzielności oraz utrzymanie i/lub wzrost kompetencji zawodowych i społecznych 80 osób z autyzmem lub zespołem Aspergera poprzez prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, warsztatów, szkoleń i grup wsparcia, których bezpośrednim rezultatem będzie: nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwój umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz usprawnienie i wsparcie funkcjonowania uczestników w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Projekt realizowany jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę terapeutów, psychologów i trenerów pracy Fundacji SYNAPSIS na terenie Warszawy i Wilczej Góry w gminie Lesznowola.

Czytaj więcej: Samodzielność osób z autyzmem lub zespołem Aspergera

W projekcie realizowanym od 01.04.2013 do 31.03.2016 uczestniczy 30 dorosłych osób z autyzmem, które w grupach 4-6-osobowych, podczas wspomaganych okresowych pobytów treningowych, mają możliwość doświadczenia, budowania i rozwijania samodzielności, samoobsługi i kompetencji społecznych w zakresie: komunikacji, gospodarowania czasem, funkcjonowania w grupie, w przestrzeni publicznej, radzenia sobie bez ciągłej obecności rodziców/stałych opiekunów, radzenia sobie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Czytaj więcej: Wspomagane mieszkania treningowe jako wsparcie dorosłych osób z autyzmem w dążeniu do samodzielności

W ramach działań projektowych w Programie Erasmus+ 6 pracowników Fundacji SYNAPSIS uczestniczyło w 2. Międzynarodowej Konferencji Innowacyjnych Technologii dla Autyzmu (organizatorzy: Orange Foundation, Adapta Foundation, Autism Speaks i Pasteur Institute) w dniach 3-4 października 2014 roku.

Czytaj więcej: Kształcenie kadry Fundacji SYNAPSIS gwarantem wysokiej jakości oferty szkoleniowej oraz usług...

Czas realizacji projektu: 1.07.2014-31.12.2014

Fundacja SYNAPSIS rozpoczęła realizację projektu „Specjalistyczne poradnictwo szansą na poprawę sytuacji osób z autyzmem na terenie woj. mazowieckiego", współfinansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Projekt skierowany jest do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin, a także pracowników administracji publicznej i pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej: Specjalistyczne poradnictwo szansą na poprawę sytuacji osób z autyzmem na terenie woj. mazowieckiego