Odwiedza nas 231 gości oraz 0 użytkowników.

kodeks postepowaniaTytuł: Kodeks postępowania dla trenerów w zakresie stosowania interwencji fizycznych w odniesieniu do osób: z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowany przez BILD.

Redakcja: Maria Wroniszewska, Michał Wroniszewski
Wydawnictwo: Fundacja SYNAPSIS
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 40
Format: A5
ISBN 83-917824-4-1

Cena: 5zł
Wysyłka za zaliczeniem pocztowym

Kodeks Postępowania BILD-u został opracowany przez British Institute of Learning Disabilities (BILD) w odpowiedzi na potrzebę dalszych wyjaśnień co do standardów szkoleń dla pracowników, uzupełniających publikację Physical Interventions: a Policy Framework (1996).

Potrzebę istnienia takich zasad unaoczniło badanie, które wykazało, że ok. 50% wszystkich osób z upośledzeniem umysłowym i trudnymi zachowaniami doświadcza fizycznego ubezwłasnowolnienia (Emerson et al. 2000) oraz że niewłaściwe zastosowanie takiego przymusu zwiększa ryzyko zranienia podopiecznych i personelu (Allen&Tynan 2000).

Publikacja Kodeksu Postępowania BILD-u stanowi kolejny etap opracowywania podstaw dobrej praktyki w zakresie stosowania interwencji fizycznych wobec dorosłych i dzieci z upośledzeniem umysłowym i/lub autyzmem, jak również wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ma to na celu ustalenie jasnych oczekiwań i standardów zarówno dla trenerów, jak i dla instytucji zamawiających treningi z wykorzystania interwencji fizycznych.

Kodeks ten należy odczytywać i realizować w kontekście istniejącej legislacji oraz kazusów prawnych, jak również wytycznych wynikających z ustaw i rozporządzeń, które odnoszą się do czterech krajów Zjednoczonego Królestwa. Punktami odniesienia są tu: Physical Interventions: a Policy Framework; Ustawa o Dzieciach i związane z nią poradnictwo; Rozdział 550 Ustawy o Edukacji; Dozwolone Formy Kontroli w Placówkach Opiekuńczych dla Dzieci; Ustawa o Zasadach postępowania w zakresie zdrowia psychicznego oraz mająca się ukazać Informacja o stosowaniu Interwencji Fizycznych, przygotowywana przez Departament Zdrowia oraz Departament Edukacji i Zatrudnienia.