Odwiedza nas 209 gości oraz 0 użytkowników.

szkolenie zawodowe

Tytuł: Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praktyczne materiały dla szkół.

Autor: Vicki Lundine, Catherine Smith

Wydawnictwo: Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS
Wydanie I, Warszawa 2008
Liczba stron: 232
Format: A4
ISBN: 978-83-88839-94-8
Oprawa miękka, klejona

Nakład wyczerpany        

 „Zawarty w tej książce program szkoleniowy ma na celu rozwój niezbędnych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu umiejętności, zwiększających ich szanse na rynku zatrudnienia zawodowego. Program uwzględnia słabe i mocne strony osób z ASD, a także ich obawy oraz wyzwania, którymi mierzą się na swej drodze ku dorosłości. Dostarcza praktycznych technik nabywania kompetencji koniecznych do łagodnego przejścia z życia szkolnego do życia zawodowego.

Autorki dają wskazówki, jak wspierać kształtowanie zdolności potrzebnych do rozpoczęcia pracy, a także zwiększających niezależność życiową. (...) ...jasno definiują rolę rodziców, trenerów pracy i pracodawców w procesie zapewnienia uczniom z ASD warunków do pełnego rozwoju. (...)

Książka niniejsza jest przystępnym i bogatym źródłem wiedzy zawiera plany lekcji i opisuje techniki ich realizacji, zawiera wiele ćwiczeń interaktywnych i gotowych do powielania kart zadaniowych. (...)"