Odwiedza nas 186 gości oraz 0 użytkowników.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z teorią oraz wiedzą praktyczną dotyczącą budowania najbardziej pozytywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Przedstawiony model postępowania opiera się na nowatorskim i uznanym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli trenować swoje umiejętności w oparciu o zgłoszone przez siebie 'case study'.
 
Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów.
 
Warunki kwalifikacji:
Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem").
Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych ).
Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.
Ilość uczestników: do 24 osób.
 
Szkolenie prowadzi dwóch trenerów. Trenerzy zostali przeszkoleni przez zespół Opleidingscentrum Autisme Theo Peters i Garry W.La Vigna podczas wizyt studyjnych w Polsce.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

  • kategorie i przyczyny trudnych zachowań,
  • kwestionariusze do analizy funkcjonalnej trudnych zachowań,
  • „Model wspierania osób z autyzmem" Garry W.La Vigna, Thomas J.Willys,
  • strategie proaktywne i reaktywne,
  • prezentacja 'case study' ( tworzenie kompleksowego systemu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych w oparciu o analizę funkcjonalną; budowanie strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych),
  • omówienie aspektów psychologicznych w pracy z osobami z autyzmem, u których występują zachowania problemowe.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Na szkoleniu wyjazdowym istnieje możliwość dostosowanie treści do grupy wiekowej podopiecznych.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 450 zł.

Wyślij zgłoszenie