Odwiedza nas 177 gości oraz 0 użytkowników.

Adresaci szkolenia:


Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów z ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych, nauczycieli, specjalistów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju, specjalistyczne usługi opiekuńcze, itp., pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (ASD) w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Warunki kwalifikacji:


Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem").


Cel szkolenia:


W wyniku ukończenia szkolenia uczestnicy nabędą:

  • wiedzę i umiejętności istotne w diagnozowaniu potrzeb komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu;
  • wiedzę i umiejętności potrzebne do wyznaczania celów i opracowania strategii rozwijania umiejętności komunikacyjnych;
  • wiedzę i umiejętności wykorzystywania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC) i łączenia ich z terapią logopedyczną;
  • kompetencje do pracy nad rozwojem porozumiewania się dzieci z ASD, które mówią i tych u których rozwój mowy jest poważnie zagrożony;


Wymiar czasowy szkolenia:


3 dwudniowe zjazdy (łącznie: 57 godzin dydaktycznych). Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele, ze średnią częstotliwością co 1 miesiąc.

Harmonogram szkoleń:


• I. 30.11-01.12.2019
• II. 11-12.01.2020
• III. 01-02.02.2020


Termin rozpoczęcia szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.

Zakres tematyczny szkolenia:


Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?


I. Moduł dotyczący diagnozy dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.
• Kryteria prawidłowego rozwoju mowy jako podstawa do diagnozy deficytów w porozumiewaniu się dzieci ze spektrum autyzmu;
• Dostępne narzędzia do diagnozy ekspresji i recepcji mowy;
• Model diagnozy potrzeb komunikacyjnych;
• Ćwiczenia w wykorzystaniu narzędzi do diagnozy;
• Kryteria wprowadzania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC) w pracy nad porozumiewaniem się dzieci z ASD;

 

II. Moduł dotyczący pracy z dziećmi z ASD z poważnymi deficytami rozwoju komunikacji i wprowadzania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
• Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) w pracy z dziećmi z ASD;
• Budowanie indywidualnych systemów porozumiewania się dzieci z ASD z poważnymi deficytami w komunikacji;
• Strategie pracy nad funkcjonalną komunikacją dzieci z ASD z poważnymi deficytami rozwoju porozumiewania się;
• Praktyczne wykorzystanie strategii AAC w pracy nad porozumiewaniem się;
• Proces diagnozy, wyznaczania celów i opracowywania strategii dla dzieci z ASD z poważnymi deficytami rozwoju porozumiewania się - warsztaty;

 

III. Moduł dotyczący pracy z dziećmi mówiącymi z ASD (dzieci, które zaczynają mówić, mówią w ograniczony sposób, mają trudności z pragmatyką mowy).
• Strategie pracy nad ekspresją, recepcją, pragmatyką i prozodią mowy w pracy z mówiącymi dziećmi z ASD;
• Praktyczne wykorzystanie strategii pracy nad porozumiewaniem się;
• Praca z dziećmi z echolalią;
• Proces diagnozy, wyznaczania celów i opracowywania strategii dla dzieci mówiących z ASD - warsztaty;


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Dowód wpłaty należy przesłać e-mailem (szkolenia@synapsis.org.pl).


Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 46 1090 2851 0000 0001 0385 0296


Koszt szkolenia:


1290,00 zł. przy wpłacie jednorazowej.


Płatność może być rozłożona na 3 raty: I rata: 660 zł, II rata: 460 zł, III rata: 290zł.


UWAGA: W sytuacji rezygnacji ze szkolenia do 08.11.2019 przysługuje zwrot 330,00 zł w przypadku płatności ratalnej oraz 960,00 zł w przypadku wpłaty całej kwoty.


Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń o ostatecznej kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność wpłat.


Terminarz wpłat:


• Termin wpłaty I raty (660,00 zł) lub pełnego kosztu kursu (1290,00 zł) do dnia: 31.10.2019
• Termin wpłaty II raty: 460,00 zł do dnia: 22.11.2019
• Termin wpłaty III raty: 290,00 zł do dnia: 08.01.2020