Odwiedza nas 185 gości oraz 0 użytkowników.

Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS w Warszawie realizuje program dydaktyczno-wychowawczy oraz intensywne działania terapeutyczne. Ich podstawowym celem jest doprowadzenie do takiej poprawy stanu dziecka z autyzmem, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Maluchy w przedszkolu objęte są całościową i komplementarną terapią stymulacyjno-rozwojową, a codzienne zajęcia indywidualne i grupowe pozwalają im na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb. Podczas typowych aktywności przedszkolnych, takich jak zabawy tematyczne, zabawy plastyczne czy zabawy ruchowe, dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w grupie zasady i normy. Zabawa w grupie zachęca je do współpracy z innymi, a tym samym jest okazją do rozwijania kompetencji społecznych.

Wyjątkowość Przedszkola Fundacji SYNAPSIS polega na tym, iż jest to pierwsza w województwie mazowieckim placówka dydaktyczno-wychowawcza prowadząca intensywny program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 do 6 lat (w przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 8 roku życia). Realizowane programy terapii są opracowywane indywidualnie dla każdego dziecka, uwzględniając jego potrzeby oraz poziom głębokości zaburzeń autystycznych.

Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS
ul. Siemieńskiego 21
02-106 Warszawa
tel. (+48) 512 345 210
przedszkole@synapsis.org.pl
www.przedszkolesynapsis.pl

Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich rodzin SYNAPSIS (Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny) prowadzi diagnozę, terapię i rehabilitację osób z autyzmem oraz szkolenia dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy i profesjonalistów. Jednym z jego głównych celów jest wypracowywanie modelowych rozwiązań w zakresie terapii autyzmu. Korzysta z nich wiele organizacji pozarządowych i placówek publicznych w całym kraju. Realizowanych jest w nim także wiele projektów i kampanii, których celem jest poprawa jakości życia osób z autyzmem.

Diagnoza - Ośrodek prowadzi diagnozę dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest jedyną w Polsce placówką prowadzącą systematyczną diagnozę dzieci przed 2 rokiem życia. Rocznie wykonywanych jest w nim blisko 200 diagnoz.

Terapia - wypracowane przez Ośrodek podejście do terapii autyzmu cechuje interdyscyplinarność i kompleksowość. Wynika to z przekonania, iż jedynie łącząc oddziaływania medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rehabilitacyjne, logopedyczne i socjalne w jednym procesie postępowania terapeutycznego, można pomóc dziecku autystycznemu i jego rodzinie. Pod opieką Ośrodka jest obecnie 300 osób z autyzmem i ich rodzin.

Pomoc rodzinie - Ośrodek prowadzi także różnorodne działania skierowane bezpośrednio do rodziny i do jej otoczenia zewnętrznego, m.in. organizuje grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne dla rodziców i zdrowego rodzeństwa, pomaga w pozyskiwaniu i szkoleniu wolontariuszy oraz w uzyskiwaniu należnego wsparcia z pomocy społecznej.

Szkolenia - prowadzone w Ośrodku szkolenia dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy i profesjonalistów mają na celu propagowanie podstawowej i rzetelnej wiedzy o autyzmie, przybliżenie spo­sobu odbierania świata przez osoby z autyzmem – jak czują  i myślą oraz jak można im pomóc. W ciągu roku w szkole­niach uczestniczy ponad 300 osób z całej Polski.

Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich Rodzin Fundacji SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel./fax: (+48 22) 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl

Fundacja SYNAPSIS powołała Ośrodek Dom i Praca w odpowiedzi na problem wykluczenia dorosłych osób z autyzmem z życia społecznego, braku miejsc pracy i rehabilitacji. Na początku powstała Pracownia Rzeczy Różnych, dając miejsce pracy 24 osobom z autyzmem. Później swoją działalność rozpoczął dom mieszkalny. Naszym celem było stworzenie domu, z którego codziennie można pójść do pracy i wrócić do niego z radością.

Ośrodek "Dom i Praca"
ul. Jasna 36A
05-506 Lesznowola, Wilcza Góra
tel. (+48 22) 736 28 00
biuro@rzeczyrozne.pl
www.pracowniasynapsis.pl

W Ośrodku Informacyjno-Prawnym udzielane są bezpłatne porady prawno-obywatelskie, pedagogiczno-socjalne, psychologiczno-terapeutyczne oraz parent to parent.

Ośrodek Informacyjno-Prawny
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel (+48 22) 825 01 34
poradnictwo@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl