Odwiedza nas 304 gości oraz 0 użytkowników.

Fundacja SYNAPSIS zajmuje się realizacją szkoleń i konferencji dla rodziców, wolontariuszy i profesjonalistów, propagując wszechstronną wiedzę na temat autyzmu. Prowadzi także programy stażowe, poradnictwo informacyjno-prawne dla rodzin osób z autyzmem oraz osób, które zawodowo stykają się z problemem autyzmu, a taże działalność wydawniczą na rzecz zwiększenia poziomu społecznej świadomości dotyczącej problemu autyzmu.

konferencja mini

Zapraszamy na najbliższą konferencję szkoleniową Fundacji SYNAPSIS pt. Autyzm bez lęku. Strategie redukowania stresu i lęku w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych osób z ASD. 17-18 listopada 2018 r., Warszawa. 

Jak pomóc naszym dzieciom, uczniom, podopiecznym w poradzeniu sobie z lękiem? Jak oni sami mogą pomóc sobie? Jak rozumieć sygnały, które nam dają poprzez to, jak się zachowują i co mówią? Jakie wybrać strategie wspomagania i jak je realizować? Jak sprawić, by neurotypowy świat był bardziej przyjazny, niż przerażający? Co zrobić, by pójście do przedszkola, szkoły, na uczelnie, czy do pracy było przyjemnością, a nie ponurym obowiązkiem? O tym będziemy rozmawiać na tegorocznej konferencji.szkolenia mini

  • Szkolenie specjalistyczne:

Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji? Szkolenie III modułowe: I moduł: 24-25.11.2018 r.; II moduł: 15-16.12.2018 r.; III moduł: 19-20.01.2019 r.

Szkolenia ogólnodostępne:

Szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera, 13- 14.10.2018r.
Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, 20-21.10.2018r.
Trening Umiejętności Społecznych, 27-28.10.2018r.


indywid mini

 Zajęcia logopedyczne" Chcę – pokazuję – mówię!"

Zajęcia logopedyczne przeznaczone dla dzieci w wieku 1,5-6 r.ż ukierunkowane na rozwój mowy oraz innych, szeroko rozumianych umiejętności komunikowania się.

Program terapeutyczny Carole Sutton

Program dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym, sprawiających trudności wychowawcze.


badania psych

Obserwacje diagnostyczne w grupie.

Badania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 r.ż. będące w trakcie procesu diagnostycznego, cykl trzech spotkań w grupie terapeutycznej, celem obserwacji ich funkcjonowania w interakcji z rówieśnikami.

Testy psychologiczne
Odpłatne badania testowye dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz innymi problemami rozwojowymi. Oferujemy realizację badań testowych: Leiter, WISC-R, WAIS, Test Matryc Ravena, IDS, DSR, Frostig, Bender-Koppitz, Testy neuropsychologiczne, PEP-R.


Porady

 Fundacja SYNAPSIS informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin prowadzi bezpłatne poradnictwo, w ramach projektu „W procesie - prowadzenie poradnictwa i rehabilitacji osób z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS” współfinansowanego przez PFRON

Zapraszamy na bezpłatne poradnictwo społeczno-prawne, psychologiczne oraz poradnictwo „Rodzice rodzicom”.

 


staze mini

 Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno - Terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS prowadzi staże przygotowujące do pracy z osobami z ASD w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą.

- roczny staż terapeutyczny
- dwuletni staż terapeutyczny
- staż logopedyczny

Staże przeznaczone są dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki, logopedii oraz pokrewnych kierunków.


publikacje mini

 

Fundacja SYNAPSIS prowadzi działalność wydawniczą, aby stale zwiększać poziom społecznej świadomości dotyczącej problemu autyzmu.

Sprawdź nasze publikacje!