Odwiedza nas 424 gości oraz 0 użytkowników.

Czy matce wychowującej niepełnosprawne dziecko przysługuje dłuższy urlop wychowawczy?

Matka wychowująca niepełnosprawne dziecko ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 6 lat:

  • 3 lata urlopu wychowawczego można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 4 r.ż. (niezależnie od tego czy dziecko jest niepełnosprawne czy nie),
  • dodatkowe 3 lata urlopu przysługują gdy dziecko wymaga osobistej opieki i ma orzeczoną niepełnosprawność (w przypadku dziecka do 16 r.ż.) bądź stopień niepełnosprawności (w przypadku osoby powyżej 16 r.ż.). Dodatkowy urlop wychowawczy można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 r.ż.

 

Dodatkowe 3 lata urlopu wychowawczego przysługują niezależnie od tego czy matka korzystała wcześniej z urlopu wychowawczego (tj. do ukończenia przez dziecko 4 r.ż.). Prawo do urlopu wychowawczego ma osoba, która była zatrudniona co najmniej 6 miesięcy (do tego okresu wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia).

Podstawa prawna: art. 186 kodeksu pracy (ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 16 grudnia 2003r. W sprawie szczegółowych warunków udzielenia urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2003r., Nr 230, poz. 2291).