Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.

Czy osoba, której przyznano rentę socjalną traci prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Osoba, której przyznano rentę socjalną nie traci prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Należy pamiętać, że do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego są uprawnione osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (o ile umiarkowany stopień niepełnosprawności powstał przed ukończeniem 21 r.ż.).