Odwiedza nas 379 gości oraz 0 użytkowników.

Do kogo można kierować skargi na trudności z uzyskaniem dla dziecka specjalistycznej opieki zdrowotnej?

Jeżeli lekarz pierwszego kontaktu (pediatra) lub lekarz z Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży nie chce dać skierowania do Poradni lub Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem, albo jeżeli w Poradni lub Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem dowiemy się, że nie mogą przyjąć naszego dziecka z powodu braku miejsc, lub że termin pierwszej wizyty jest bardzo odległy, warto napisać skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia: do Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do Rzecznika Praw Pacjenta przy Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

W każdym Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia można się dowiedzieć (także telefonicznie) o imiona i nazwiska Rzecznika Praw Pacjenta lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i napisać do jednego z nich lub do obu. Jeżeli nie znamy nazwisk i trudno nam się o nie dowiedzieć, można skargę zaadresować bez nazwiska, pisząc tylko stanowisko (np.: Rzecznik Praw Pacjenta Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i adres).

Kopię skargi warto także wysłać pod adres:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Spraw Świadczeniobiorców
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa,

Rzecznik Praw Pacjenta przy Narodowym Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Biuro Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa

Wszystkie takie pisma dobrze jest wysyłać listami poleconymi, a kopie i dowody nadania zachować. Każdy urząd obowiązany jest najdalej w ciągu miesiąca odpowiedzieć na pismo. Jeżeli tego nie zrobi, trzeba się o odpowiedź upominać (też na piśmie), powołując się na art. 14, 35 i 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.).