Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.

Czy wolne dni na tzw. opiekę nad dzieckiem może wziąć w zakładzie pracy tylko matka czy również ojciec i czy w związku z tym de facto rodzice maja razem 4 dni na opiekę nad dzieckiem? Czy takie dni przysługują na każde dziecko czy na wszystkie dzieci.

Art 188 Kodeksu pracy mówi, że „pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia".

Takie uprawnienie przysługuje zarówno kobiecie jak i mężczyźnie, przy czym art. 189.1 Kodeksu pracy mówi, że „jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1821 § 1, art. 186 § 1 i 2, art. 1867 § 1 i art. 188 może korzystać jedno z nich."

Nie należy więc się dziwić, gdy zakład pracy zażąda od ojca występującego o udzielenie wolnego dnia na opiekę nad dzieckiem oświadczenia, że żona nie wykorzystała już wolnych dni w swoim zakładzie pracy. Zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługują raz w roku niezależnie od tego ile dzieci posiadają zatrudnieni rodzice.