Odwiedza nas 223 gości oraz 0 użytkowników.

logo Autism Europe


Europejski Rok Ludzi Niepełnosprawnych 2003
Dokument powstał przy wsparciu Komisji Europejskiej, D.G.EMPL.
Poniższe treści nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej
Autism-Europe przyjmuje stanowisko National Autistic Society na temat włączenia

Autyzm i włączenie

 1. Pojęcie włączenia używane jest w celu opisania prawa do edukacji i wsparcia dla wszystkich osób niepełnosprawnych w ramach głównego nurtu świadczeń społecznych Jest to główne założenie polityki rządowej na poziomie europejskim.
 2. Włączenie różni się od ‘nurtu głównego życia społecznego’ lub ‘integracji’ tym, iż dwa ostatnie pojęcia opisują udział osób niepełnosprawnych wówczas gdy możliwe jest wykazanie, iż są one w stanie korzystać oraz, iż ich obecność nie będzie miała wpływu na założenia nurtu głównego.
 3. Rzecznicy włączenia argumentują, iż segregacja, czy to ze względu na niepełnosprawność, diagnozę lub inne czynniki, lub też sytuacja w której należy ‘zasłużyć’ na prawo do włączenia nie leży w interesie dzieci ani dorosłych. Przez dwie ostatnie dekady, wpływ idei, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych i Skandynawii, związanych z ‘normalizacją’ wzmocnił znaczenie promowania cenionych ról społecznych dla osób narażonych na ryzyko dewaluacji z powodu niepełnosprawności lub innych czynników.
 4. Rozwój polityki skoncentrowanej na tych ideach szeroko odzwierciedlił przede wszystkim ideologie, a nie indywidualne potrzeby. Segregacja w dużych instytucjach zdecydowanie ustąpiła i w dużej mierze nastąpiło otwarcie na poszukiwanie dróg do pełniejszego udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Istnieją jednak obawy, że są osoby i ich rodziny poważnie marginalizowane jako wynik słabo wykorzystanych alternatyw lub jako rezoltat osłabienia specjalistycznych ekspertyz. W skrócie, świadczenia zostały bardziej oparte na dogmacie niż na potrzebach osób niepełnosprawnych.
 5. Autism-Europe jest zaangażowany w działania na rzecz dzieci i osób autystycznych oraz ich rodzin od roku 1985. Promuje on dobrą praktykę w dziedzinie edukacji i działalności edukacyjnej, leczenia i zabezpieczenia warunków bytowych, wsparcia i potrzeb zawodowych osób dorosłych.
 6. Autism-Europe silnie popiera działania na rzecz osób autystycznych, które zwiększą ich możliwości jako obywateli bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Obejmuje to prawo do edukacji, wsparcie i wolność od wykorzystania i wyzysku. Autims-Europe jest przekonane, że każda osoba z autyzmem powinna otrzymać takie świadczenia i wsparcie w ramach głównego nurtu świadczeń społecznych, o ile nie stoi to wbrew jej indywidualnym potrzebom i wymaganiom.

 

Stanowisko Autism-Europe

 1. Autism-Europe wierzy, iż podstawą efektywnego zabezpieczania warunków jest indywidualne podejście w celu zapewnienia, że każda osoba otrzymuje odpowiednią edukację i wsparcie, aby pomyślnie funkcjonować na tyle niezależnie, na ile jest to możliwe i aby korzystać z przysługującego prawa wyboru.
 2. Włączenie w ramach głównego nurtu powinno być oparte na uprawnieniu, nie przywileju i powinno odzwierciedlać największe zainteresowania i indywidualne potrzeby każdej osoby. Racjonalne modyfikacje/ regolacje powinny być oczekiwane w odniesieniu do udogodnień edukacyjnych lub innych, w celu zapewnienia lepszego dostępu i trwałego uczestnictwa i korzyści. Polityka Włączenia nie powinna nigdy być wykorzystywana do odmówienia komukolwiek jakiegokolwiek świadczenia lub w celu udzielenia symbolicznych świadczeń, które mogą stworzyć wrażenie zabezpieczenia, podczas gdy w rzeczywistości pozbawiają one szans.
 3. Polityka włączania musi zasadniczo zapewniać, iż odpowiednie nauczanie lub inne pozytywne doświadczenia mają miejsce. Nie dotyczy to tylko tego ‘gdzie’ dana osoba jest nauczana, czy otrzymuję świadczenia lub wsparcie; dotyczy to ich jakości i znaczenia.
 4. Autism-Europe podkreśla znaczenie fachowej diagnozy i ciągłej specjalistycznej oceny i partnerstwa pomiędzy rodzicami i profesjonalistami w celu ustalenia odpowiednich programów edukacyjnych   i innych. Autism-Europe postoluje, aby wszystkie takie programy były wspierane przez profesjonalistów lub inne osoby o rekomendowanych w dziedzinie autyzmu, które mogą udzielić niezbędnego instruktażu praktycznego i pomocy, oraz które mogą dokonać oceny wyników takiego wsparcia.
 5. Polityka włączenia nie zastępuje potrzeby uważnego, indywidualnego planowania. Jest tak szczególnie w wypadku jednostek, których potrzeby są szczególnie trudne do umieszczenia w ramach ustaleń głównego nurtu, lub dla których ustalenia te są szczególnie niekorzystne.
 6. Autyzm jest warunkiem wymagającym gamy indywidualnych, skomplikowanych odpowiedzi. Wyraża się nadzieję, iż świadomość tego będzie wzrastała przez cały czas w ramach świadczeń głównego nurtu. Są jednak osoby, których życiowe potrzeby są najlepiej zaspakajane przez odpowiednie służby specjalistyczne, dostarczające najbardziej odpowiedniej i znaczącej edukacji oraz wsparcia.