Odwiedza nas 226 gości oraz 0 użytkowników.

KSIĄŻKI WYDANE W LATACH 2015-2017

• Attwood T., Hénault I., Dubin N.: Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym, Wydawnictwo HARMONIA,  
  Gdańsk2015
• Bluestone J.: Materia AUTYZMU. Łączenie wątków w spójna teorię, Fundacja Rozwiązać Autyzm, Warszawa 2015
• Charbicka M.: Dziecko z zespołem Aspergera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015
• Dąbrowska- Kaczorek M., Sundberg M.L., MIchael J.: „Okiem lekarza i psychoterapeuty. Korzyści dla dzieci
  z autyzmem, wynikające z analizy zachowania werbalnego Skindera, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa
  2015
• Dąbrowska- Kaczorek M., Szewczuk-Bogusławska M., Wasilewska E., Gorzelak P., Trzebiatowska I.A.: Jeśli nie zespół
  Aspergera, to co?, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2015
• Fields-Meyer T., Prizant B. M.: Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu
  Jagiellońskiego, Kraków 2017
• Gerland G.: Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie. Wolters Kluwer S.A.,
  Warszawa 2015
• Grandin T., Moore D.: Kochaj i pomóż dorosnąć. Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie,
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017
• Grandin T., Panek R.: Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Copernicus Center Press Sp. z o.o.,
  Kraków 2016
• Hénault I.: Zespół Aspergera a seksualność. Od dojrzewania poprzez dorosłość, Wydawnictwo HARMONIA,  
  Gdańsk2015
• Higashida N.: Dlaczego podskakuję, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015
• Kaczmarek B. B., , Wojciechowska A.: Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się
  w edukacji osób z autyzmem, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015 Kraków
• Kauffman R. K.: Autyzm przełom w podejściu. Program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie,
  Wydawnictwo Vivante, 2016
• Kozdroń A.: Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży,
  Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015
• Kozdroń A.: Zespół Aspergera. Zrozumieć aby pomóc, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015
• Maniecka M.: Pokaż mi mój mały świat. Historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy
  i niedosłuchem, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2016
• McClannahan L. E., Krantz P. J.: Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności, Instytut
  Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk 2016
• Naoki H.: Dlaczego podskakuję, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2015
• Nason B.: Porozmawiajmy o autyzmie. Przewodnik dla rodziców i specjalistów, Wydawnictwo Uniwersytetu
  Jagiellońskiego, Kraków 2017
• Notbohm E., Zysk V.: 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, Wydawnictwo
  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016
• Ozonoff S., Dawson G., McPartland J.C.: Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu. Poradnik dla rodziców,
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
• Prizant B. M., Fields-Meyer T.: Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm. Wydawnictwo Uniwersytetu
  Jagiellońskiego, Kraków 2017
• Wilde K.: Logistyka autyzmu. Przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem
  toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami życia codziennego, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk
  2016
• Schmidt P.: Chłopiec z Saturna. Jak dziecko autystyczne widzi świat, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa
  2015
• Zawadzka E., Rawa-Kochanowska A.: Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagania
  dziecka w rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015

 


KSIĄŻKI WYDANE PRZED 2015 R.

Autyzm - zagadnienia ogólne i diagnoza

• Attwood T.: Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik,  Wydawnictwo HARMONIA , Gdańsk 2013
• Attwood T.: Zespół Aspergera. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006
• AUTICA, Wydawca: Fundacja SYNAPSIS, zeszyt nr 1/2004
• AUTICA, Wydawca: Fundacja SYNAPSIS, zeszyt nr 2/2006. Metoda Ułatwionej Komunikacji
• Balik B., Deja A., Grochowska J., Pęczkowska E., Wroniszewski M. rozdz. V "Standardy postępowania diagnostyczno-
  orzekająco-rehabilitacyjnego w autyźmie dziecięcym" [w] "Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-
  rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz
  nauczycieli szkół", Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2005
• Baron-Cohen S., Bolton P.: Autyzm. Fakty. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1999
• Błeszyński J. J.: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań
   Autystycznych, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2011
• Bobkowicz-Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków
   2000, wyd. III (recenzja)
• Budzińska A., Wójcik M.: Zespół Aspergera. Księga pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo HARMONIA, 2010 Gdańsk
• Cytowska B., Wilczura B. (red.nauk.): Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne,
  Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006
• Delacato C.H.: Dziwne i niepojęte. Autystyczne dziecko. Fundacja „Synapsis”, Warszawa 1995
• De Clercq Hilde: Autyzm od wewnątrz –przewodnik, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS 
  Warszawa 2007
• Frith U.(red.): Autyzm i Zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005
• Frith Uta.: AUTYZM. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
• Gallardo M., Gallardo M.: Maria i Ja, Wydawnictwo EGMONT POLSKA SP. Z O.O., Warszawa 2012
• Gałkowski T.: Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. WSiP, Warszawa 1995
• Gałkowski T., Kossewska J. (red.): Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Wydawnictwo Naukowe Akademii
  Pedagogicznej, Kraków 2000
• Grand C., Autyzm i Zespół Aspergera, Studio Emka, Warszawa 2012
• Grandin T., Johnson C.: Zrozumieć zwierzęta, MEDIA RODZINA, Poznań 2011
• Grandin T., Johnson C.: Zwierzęta czynią nas ludźmi, MEDIA RODZINA, Poznań 2011
• Hart Ch. A.: Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych. Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, Łódź 1995.
• Jaklewicz H.: Autyzm wczesnodziecięcy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1993
• Jędrzejewska-Wróbel Roksana.: Kosmita, Fundacja ING Dzieciom, Bielsko-Biała 2008
• Komender J., Jagielska G., Bryńska A., Autyzm i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
• Konstantareas M. M., Blakstock E. B., Webster Ch. D.: Autyzm. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Warszawa 1992
• Kossewska J. (red): Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwość aktywnego życia, Wydawnictwo JAK, Kraków
   2014
• Kruk-Lasocka J.: Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci.
  Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003
• Kruk-Lasocka J. (red.): Z problematyki autyzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
• Mesibov G., Thomas J. B., Chapman S. M., Schopler E.: TTAP Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH
  (TEACCH Transition Assessment Profile), Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2009
• Morgan H.: Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka. Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004.
• Notbohm E., 10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem, Wydawnictwo: Świat Książki, 
  Warszawa 2009
• Olechnowicz H., Wiktorowicz R., dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, Wydawnictwo Naukowe
   PWN, Warszawa, 2012
• Parker J., Randall P.: Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2001
• Peeters T.: Autyzm: co to jest? Jak go rozpoznać? Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1996.
• Pietras T., Witusik A., Gałecki P.: Autyzm-epidemiologia, diagnoza i terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010
• Pisula E.: Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie. WSPS, Warszawa 1993
• Pisula E.: Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek. Gdańskie Wydawnictwo
  Psychologiczne, Gdańsk, 2003
• Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, GWP, Gdańska 2012
• Pisula E.: Autyzm u dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
• Pisula E.: Małe dziecko z Autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005
• Pisula E.: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwa Uniwersytetu
   Warszawskiego, Warszawa 1998
• Shattock P., Savery D.: Autyzm jako zaburzenie metaboliczne. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2000
• Taylor Paul G.: Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących. Podstawowe informacje
  dla rodziców i pedagogów, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011
• Teitelbaum O., Teitelbaum P.: Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu,  
  Wydawnictwo, HARMONIA , Gdańsk 2012
• Tuszyńska-Bogucka W., Oswoić autyzm, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2012
• Umińska A., Autyzm i zespól Aspergera. Porady lekarza rodzinnego, Wydawnictwo Literat, 2013
• Willey L.H.(red.): Zespół Aspergera w okresie dojrzewania. Wzloty, upadki i cała reszta, Wydawnictwo Fraszka
  Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2006
• Winczura B. (red.): Autyzm. Na granicy zrozumienia, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010, wyd. II
• Winczura B. (red.): Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju, Oficyna Wydawnicza IMPULS,
  Kraków 2012, wyd. I 
• Wokół diagnozowania autyzmu. Grupa robocza ds. współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie psychiatrii dziecięcej,
  Kraków 1998
• Zabłocki, K.: Autyzm. Novum, Płock 2002
• Żyć z autyzmem. Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki osób dorosłych z autyzmem. Wydawnictwo Jak,
  Kraków 2002