Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

• Anuszkiewicz M., Brzazgoń-Dziecioł K., Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie
  schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych?, Dolnośląski Instytut Doradczy DID, Wrocław 2011
• Bąbel P., Ostaszewski P., Suchowierska M., Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka
  stosowanej analizy zachowania,  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012
• Bednarz M., Bladowska J., Kluczkowska K., Lubocka W., Ludkiewicz E., Maślaczyk-Trzasko A., Miłosz A.,
  Okoniewska M., Sniezhko O., Sowińska M., Szczepańska L., Żmuda-Trzebiatowska M.: Ja i mój świat. Lekcje
  dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka. Podręcznik część 1, Wydawnictwo
  HARMONIA , Gdańsk 2014  
• Bednarz M., Bladowska J., Kluczkowska K., Lubocka W., Ludkiewicz E., Maślaczyk-Trzasko A., Miłosz A.,
  Okoniewska M., Sniezhko O., Sowińska M., Szczepańska L., Żmuda-Trzebiatowska M.: Ja i mój świat. Lekcje
  dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka. Podręcznik część 2, Wydawnictwo
  HARMONIA , Gdańsk 2014  
• Bednarz M., Bladowska J., Kluczkowska K., Lubocka W., Ludkiewicz E., Maślaczyk-Trzasko A., Miłosz A.,
  Okoniewska M., Sniezhko O., Sowińska M., Szczepańska L., Żmuda-Trzebiatowska M.: Ja i mój świat. Lekcje
  dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka. KARTY PRACY, Wydawnictwo
  HARMONIA , Gdańsk 2014  
• Bednarz M., Bladowska J., Kluczkowska K., Lubocka W., Ludkiewicz E., Maślaczyk-Trzasko A., Miłosz A.,
  Okoniewska M., Sniezhko O., Sowińska M., Szczepańska L., Żmuda-Trzebiatowska M.: Ja i mój świat. Lekcje
  dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka. ZADANIA DOMOWE, Wydawnictwo
  HARMONIA , Gdańsk 2014  
• Bednarz M., Bladowska J., Kluczkowska K., Lubocka W., Ludkiewicz E., Maślaczyk-Trzasko A., Miłosz A.,
  Okoniewska M., Sniezhko O., Sowińska M., Szczepańska L., Żmuda-Trzebiatowska M.: Ja i mój świat. Piosenki,
  prezentacje i zabawy dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo HARMONIA ,
  Gdańsk 2014  
• Błeszyński J.: Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. WSP, Słupsk 1998.
• Błeszyński J. (red. nauk.): Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków
  2005, wyd. II zmienione
• Błeszyński J. (red.): Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Teoria-Metodyka-Przykłady. Oficyna Wydawnicza
  IMPULS, Kraków 2004.
• Borkowska A.: Zrozumieć świat ucznia z Zespołem Aspergera, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2010
• Borkowski G., Zaburzenia sensorycznej integracji u dziecka z zespołem Aspergera, Warszawska Firma Wydawnicza,
  Warszawa 2013
• Borys-Kierszniewska W., Dorociak H., Dyrda K., Jankowska M., Józefowicz J., Kościuczuk Ł., Kukanow Sz.,
  Makowska M., Wilder E., Wiśniewski P., Wroniszewska M., Zalewski J.: Model programu aktywizacji społecznej i
  zawodowej osób z Zespołem Aspegera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem, Fundacja SYNAPSIS,
  Warszawa 2012
• Bowen M., Plimley L.: Włączenie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne. Poradnik, Fundacja SYNAPSIS,
  Warszawa 2012
• Cieszyńska J., Powiedz mi co odczuwasz. Kocham mówić. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
   z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych, Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o., Kraków 2008
• Cotugno Albert J.: Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum AUTYZMU. Rozwijanie kompetencji
  i umiejętności społecznych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011
• Danielewicz D., Pisula E. (red.): Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii
  Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.
• Dorociak H., Dyrda K., Gałka U., Jankowska M, Łasocha A., Płucienniczak K., Rymsza A., Sobolewska E.,
  Wroniszewska M., Wroniszewski M.: Koncepcja Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, 
  Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2010.
• Esveldt-Dawson K., Kazdin A.: Jak utrwalać wyuczone zachowanie (seria: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie
  Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 2000.
• Gabony P., Glasson F.: Żyć z autyzmem. Uczymy się..., Zeszyty I-IX. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy
  z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2005.
• Gałka U., Pisarska E.: Dziecko z autyzmem w szkole i przedszkolu, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
   Pedagogicznej, Warszawa 2009
• Gray C., Leihg A., Historyjki społeczne. Ja i mój świat, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacja
  SYNAPSIS, Warszawa 2005.
• Gray C.: Nowe historyjki społeczne. Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem,
  zespołem Aspergera i ich rówieśników, Wydawnictwo HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2014  
• Greenspan S. I., Wieder S.: Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować
  się i myśleć. Metoda Floortime, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
• Gutstein S. E.: Księga RDI – wytyczanie nowych ścieżek w autyzmie, zespole Aspergera i PDD z Programem Rozwoju
  Relacji, Fundacja Rozwiązać Autyzm, Warszawa 2013
• Hall R.V., Hall M.L.: Jak stosować systematyczną uwagę i aprobatę (z serii: Jak kierować zachowaniem).
  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk 2000.
• Hall R.V., Hall M.L.: Jak stosować wzmocnienia (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom
   Autystycznym Gdańsk 2000.
• Harpur J., Lawlor M.,  Fitzgerald M.: Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera. Przewodnik
  komunikacji i socjalizacji interakcyjnej, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2012
• Jaklewicz H. (red.): Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych. Stowarzyszenie Pomocy Osobom
  Autysytycznym, Gdańsk 1998.
• Kessick R., Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010
• Komender J., Jagielska G., Bryńska A.: Autyzm i zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
• Kossewska J. (red. Nauk.): Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,
  Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009
• Kuleczka-Raszewska M., Markowska D.: Uczę się poprzez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych
  i z niepełnosprawnością sprzężoną, Wydawnictwo HARMONIA, 2012 Gdańsk
• Lovaas O. I.: Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. WSiP, Warszawa 1993
• Lundine V., Smith C., Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum
  autyzmu. Praktyczne materiały dla szkół, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2008
• Maurice C. (red.): Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób
  profesjonalnie zajmujących się problemem. Twigger. Warszawa 2002.
• McAndless Jaquely.: Dzieci z głodującymi mózgami. Przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu,
  Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.
• McKernan T., Mortlock J.: Autyzm w centrum uwagi – podręcznik dla profesjonalistów. Fundacja Wspólnota Nadziei,
  Kraków 2004
• Mesibow G., Schopler E., Schaffer B., Landrus R.: Profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP).
  Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Tom IV. Twigger,
  Warszawa 2002
• Młynarska M.: Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu, Wydawnictwo
  Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008
• Moor J.: Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym, Wydawnictwo Cyklady, Łódź, Warszawa 2006
• Olechnowicz H., Wiktorowicz R., dziecko z Autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, Wydawnictwo Naukowe
  PWN, Warszawa 2013
• Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna,
  Warszawa 2014
• Pisula E., D. Danielewicz (red.nauk.): Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza
  IMPULS, Kraków 2005.
• Piszczek M.: Autyści. Indywidualne i grupowe metody terapii. Zajęcia adresowane do rodziców, Wydawnictwo ES,
  Legionowo 2014
• Raszewska M, Kuleczka W., Muzyka otwiera nam świat. Program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla
  dzieci z upośledzeniem s stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem, Grupa Wydawnicza HARMONIA,
  Gdańsk 2008
• Rimland B., Dziecko dys-logiczne, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010
• Rogers S. J., Dawson G., Vismara L. A.: Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM). Jak wykorzystać
  codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, Wydawnictwo Uniwersytetu
  Jagiellońskiego, Kraków 2014
• Rynkiewicz A.: Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł., Wydawnictwo HARMONIA,  Gdańsk 2009
• Sabik M., Zabawy dla dzieci z autyzmem, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2012
• Schenk A., Hellingman C.: Strategia postępowania z dziećmi z autyzmem, Wydawnictwo JAK, 2008 Kraków
• Schopler E., Lansing M., Waters L.: Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańskie Wydawnictwo
  Psychologiczne i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1991.
• Schopler E., Reichler R. J., Bashford A., Lansing M. D., Marcus L. M.: Profil Psychoedukacyjny. Stowarzyszenie Pomocy
  Osobom Autystcznym, Gdańsk 1995.
• Schopler E., Reichler R. J., Lansing M.: Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy
  Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.
• Seach D., Lloyd M., Preston M.: Pomóż dziecku z autyzmem, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2006
• Sher B., Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  i przetwarzania sensorycznego, Grupa Wydawnicza HARMONIA, Gdańsk 2013
• Striefel S.: Jak uczyć przez modelowanie i imitację (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy
  Osobom Autystycznym. Gdańsk 2000.
• Święcicka J., Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela, Oficyna Wydawnicza IMPULS,
  Kraków 2014
• Timms L. A.: Pomoc dla nastolatków ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami,
  konfliktami...i wiele innych.60 sytuacji społecznych i tematów do dyskusji, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna,
  Warszawa 2012
• Varughese T.: Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. Jak się ładnie witać, mówić
  świetne komplementy i bawić się z przyjaciółmi, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2013
• Waclaw W., Aldenrud U., Ilsted S.: Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Praktyczne doświadczenia z codziennej
  pracy. „Śląsk” , Katowice 2000.
• Winczura Barbara.: Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, IMPULS, 2008.
• Winter M.: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga,
  Wydawca: Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.
• Żyć z autyzmem - seria 9 książeczek - Stowarzyszenie profesjonalistów pracujących na rzecz Osób z Autyzmem
  (CoSPPA). Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.