Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.

• Affolter F.: Spostrzeganie, rzeczywistość, język. WSiP, Warszawa 1997
• Błeszyński J. (red.): Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006
• Brostoff J., Gamlin L.: Alergia i nietolerancja pokarmowa. Wydawnictwo „Litera”, Kraków 1994.
• Dietl Z., Wiatr, M., Wroniszewska, M., Wroniszewski, M.: Autyzm w Europie. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2002.
• Fast Y. i inni, Zespół Aspergera i NLD problematyka dotycząca zatrudnienia, Fraszka Edukacyjna we współpracy
  z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2008.
• Fundacja SYNAPSIS we współpracy z Partnerami projektu “Partnerstwo dla Rain Mana”: jak stworzyliśmy Pracownię
  Rzeczy Różnych SYNAPSIS i Farmę Życia, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2008
• Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina of Poznań 1997.
• Golińska B., Kurzawa R.: Alergia pokarmowa u dzieci. Patogeneza, diagnostyka i leczenie. a - medica press 1999.
• Hoopmann K.: wszystkie koty mają zespół Aspergera. Wydawnictwo Finansowe LINIA, Warszawa 2012
• Jankowska M., Rymsza A., Wilder E., Wroniszewska M.:  RAPORT 2013 AUTYZM – SYTUACJA DOROSŁYCH,
  Fundacja SYNAPSIS i Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2014
• Kodeks postępowania dla trenerów w zakresie stosowania interwencji fizycznych w odniesieniu do osób:
  z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowany przez BILD.
  Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2004.
• Kossakowska Z., Pęczkowska E.: W poszukiwaniu wsparcia. Analiza dostępności usług diagnostycznych
  i terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2008.
• Maas V. F. : Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej. WSiP 1998
• McGovern Cammie.: Spójrz mi w oczy, Wydawnictwo Otwarte, 2008
• Pasterny H., Tandem w szkocką kratkę, Wydawnictwo CREDO, Katowice 2010
• Pisula E., Rodzice dzieci z autyzmem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
• Rajner A., Wroniszewski M.: Można im pomóc. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem. Fundacja
  SYNAPSIS, Warszawa 2002.
• Rajner A., Wroniszewski M.: Skutecznie i profesjonalnie. Poradnik dla organizacji pozarządowych zajmujących się
  z autyzmem. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2002.
• Randall P., Parker J.: Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010
• Rymsza A., Jankowska M., Dorociak H., Kuruliszwili S., Kuczyńska A., RAPORT 2013 Dorośli z autyzmem – obywatele
  Mazowsza, Fundacja SYNAPSIS i Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013
• Sacks O.: Antropolog na Marsie. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.
• Sacks O.: Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994.
• Serafin T. (red.:): Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki
  w szkole. Poradnik dla organizatorów, dla terapeutów oraz dla rodziców. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
  Warszawa, 2005.
• Simone R.: Czy mój facet jest bez serca?  Wszystko co musisz wiedzieć jeśli kochasz  mężczyznę z zespołem
  Aspergera,  Wydawnictwo CoJaNaTo, Warszawa 2014
• Świeża O., Jakubowska M., Marasek J.: Raport z realizacji projektu WYRÓWNAĆ SZANSE terapia i wsparcie
  niewidomych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2010.
• The National Autistic Sociaty, Zatrudnianie osób z Zespołem Aspergera poradnik praktyczny, Fraszka Edukacyjna
   we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2008
• Von Tetzchner S., Martisen H.: Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się.
  Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania Się „Mówić bez słów”. Warszawa
  2002.
• Walczowska-Dutka M.: Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo
  IMPULS, Kraków 2005.