Odwiedza nas 165 gości oraz 0 użytkowników.

Ze wstępu Marii Wroniszewskiej:

„W publikacji tej zamieszczony jest zbiór tekstów i opracowań, przygotowanych przez osoby z Zespołem Aspergera (ZA) lub NLD (niejęzykowe trudności w uczeniu się), a więc pokazują problem od strony samych zainteresowanych i odnoszą się do zagadnień praktycznych.(...)"

Ta książka z powodzeniem przeprowadza osoby z NLD i ZA przez pola minowe tematów związanych z zatrudnieniem: zawiera techniczne i praktyczne rady dotyczące rozmaitych zagadnień (...). Znajdują się w niej informacje dla pracodawców, a także agencji i doradców pomagających w wyborze zawodu. Zawiera ona analizę typowych mocnych stron osób NLD/ZA i podpowiedzi, jak skutecznie wykorzystywać je w miejscach pracy. (...)

Ta książka jest podstawowym źródłem informacji dla osób z NLD/ZA, zarówno tych, które poszukują pracy, jak i tych, które już zostały zatrudnione."