Odwiedza nas 254 gości oraz 0 użytkowników.

 „TTAP. Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACH (TEACH Transition Assesment Profile)" to nowoczesny amerykański podręcznik. Służy jako narzędzie umożliwiające wykonywanie testów kompetencji zawodowych i społecznych osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – zarówno starszych dzieci, jak i młodzieży i dorosłych. Na podstawie zakupionej licencji został przetłumaczony na język polski i wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy. Podręcznik może być wykorzystany nieodpłatnie do celów szkoleniowych i klinicznych. Wykorzystanie i powielanie materiałów w celach komercyjnych jest zabronione.

Uzupełnieniem podręcznika jest zestaw TTAP badający kompetencje pracownicze i społeczne osób z autyzmem.

Publikacja powstała w ramach pilotażowego projektu systemowego „Wsparcie osób z autyzmem". Projekt realizowany był przez PFRON w partnerstwie z 9 organizacjami z całej Polski, w okresie od stycznia 2009 do marca 2010 roku na terenie 8 polskich województw. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.