Odwiedza nas 309 gości oraz 0 użytkowników.

Publikacja zawiera propozycje systemu, standardów postępowania i wymogów organizacyjnych oraz finansowych prowadzenia aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem. Ma stanowić pomoc dla przedstawicieli samorządów na etapie planowania i tworzenia placówek zaspokajających potrzeby osób niepełnosprawnych na danym terenie oraz dla wszystkich terapeutów, którzy profesjonalnie zajmują się wspieraniem tych osób. W „Koncepcji..." wysunięte zostały również postulaty dotyczące zmian legislacyjnych potrzebnych do zniesienia obecnych barier w dotychczasowym systemie rehabilitacji. Rosnąca liczba młodzieży i dorosłych z autyzmem będzie stanowić wyzwanie dla polityki społecznej w najbliższych latach. Proponowane rozwiązania mogą stanowić wytyczne dla decydentów i realizatorów polityki społecznej wobec tej grupy osób niepełnosprawnych.

Publikacja powstała w ramach pilotażowego projektu systemowego „Wsparcie osób z autyzmem". Projekt realizowany był przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z 9 organizacjami z całej Polski, w okresie od stycznia 2009 do marca 2010 roku na terenie 8 polskich województw. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.