Odwiedza nas 147 gości oraz 0 użytkowników.

Z Przedmowy:

„Coraz większa liczba osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) kształcona jest w szkołach ogólnodostępnych. Trudności, które napotykają w sferach komunikacji, interakcji społecznych i elastyczności myślenia mogą stanowić dla nich poważny problem w środowisku szkolnym (...) Świadomość potrzeb osób autystycznych wśród pracowników szkoły jest zatem warunkiem niezbędnym do łagodzenia stresu oraz rozwijania w nich pełni potencjału. (...)

Organizacja Autism Cymru działa skutecznie na terenie Walii, wdrażając program: The Inclusive Schools and ASDs: Whole School Training and Research Project. Dzięki temu specjaliści z Autism Cymru dowiedzieli się, jak ważne jest opracowanie wysokiej jakości materiałów szkoleniowych, umożliwiających wszystkim pracownikom szkoły rozpoznawanie potrzeb poszczególnych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Chociaż obecnie dostępny jest szereg materiałów, dotyczących praktyki w tej dziedzinie, (...), jesteśmy zdania, iż szkoły skorzystałyby znacznie z dostępności kompleksowego pakietu szkoleniowego, przeznaczonego do wykorzystania podczas zebrań rady pedagogicznej oraz całodziennych sesji szkoleniowych (INSET).

Niniejsza książka podzielona została na moduły zamiast tradycyjnych rozdziałów, co wydaje się bardziej adekwatne dla podręcznika szkoleniowego. W module 1. nakreślony został sposób, w jaki poszczególne moduły mogą zostać wykorzystane do przygotowania sesji szkoleniowej na wybrany temat, a także łączone ze sobą w celu przeprowadzenia całodziennego lub kilkugodzinnego szkolenia. Zestaw jest zatem pomyślany w ten sposób, który spełnia wiele szkoleniowych potrzeb, a w jego skład wchodzą także prezentacje PowerPoint (dostępne w dołączonej płycie CD-ROM), opatrzone komentarzem, dotyczącym omawianych kwestii. W książce zawarte są również wytyczne odnośnie najlepszych sposobów na przeprowadzenie całodziennych sesji treningowych dla pracowników szkoły (INSET), przedstawiające przykłady zajęć/studiów przypadku, które mogą stanowić inspirację do dyskusji na koniec każdego z omawianych tematów. Książka zawiera także wykaz zalecanej lektury oraz przydatnych źródeł informacji. W module 12. zamieszczone zostały wskazówki odnośnie przeprowadzania audytu szkoły, który dostarczy informacji, potrzebnych do sporządzenia planów rozwoju szkoły (School Development Plans), szkolnych planów zwiększania dostępu oraz włączania uczniów z niepełnosprawnością w środowisko szkolne (School Access and Inclusion Plans) oraz wypełniania obowiązku równego traktowania osób niepełnosprawnych (...) Ostatni moduł książki zawiera również listę użytecznych kontaktów."