Odwiedza nas 285 gości oraz 0 użytkowników.

Staż trwa 9 miesięcy od października do czerwca następnego roku. Podczas stażu terapeutycznego zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne.

Szkolenie teoretyczne obejmuje:

 • 9 dwugodzinnych spotkań stażowych (spotkania 1 razy w miesiącu w godzinach popołudniowych)

Forma spotkań stażowych: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Szkolenie teoretyczne trwa 18 godzin i dotyczy następujących zagadnień:

 • Metod pracy z osobami z ASD w zakresie: umiejętności społecznych i rozwijania tożsamości
 • Problematyka seksualności u osób z ASD
 • Praca z rodziną dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • Planowanie terapii osób z ASD
 • Rozwijanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z ASD
 • Charakterystyka funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera. Metody pracy terapeutycznej.
 • Zaburzenia nastroju w grupie osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.
 • Wczesna diagnostyka autyzmu

Szkolenie praktyczne daje możliwość większego udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych na terenie Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem oraz superwizji własnej pracy z dzieckiem z ASD na terenie domu podopiecznego lub placówki. Szkolenie praktyczne trwa minimum 40 godzin i obejmuje:

 • Udział w grupach i zajęciach indywidualnych z dziećmi i młodzieżą z ASD prowadzonych na terenie Ośrodka
 • Udział w wizytach konsultacyjnych
 • Możliwość udziału w diagnozach nozologicznych dzieci z ASD (wywiad z rodzicami, obserwacje diagnostyczne).
 • Możliwość pracy z dzieckiem na terenie domu / placówki pod kierunkiem superwizora – terapeuty w wymiarze od 2 do 4 godzin w tygodniu

Warunkiem ukończenia drugiego roku stażu terapeutycznego jest:

 • Uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym
 • Uczestnictwo w szkoleniu praktycznym

Drugi rok stażu terapeutycznego jest dla uczestnika odpłatny – 50 zł miesięcznie.

Uruchomienie stażu nastąpi po zebraniu odpowiedniej ilości osób.