pantwo pawlusowie

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych problematyką autyzmu, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem. Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych). Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej i warsztatowej. Szkolenie w siedzibie Fundacji SYNAPSIS jest organizowane dla grupy 40 osób (dwie grupy warsztatowe).
Ukończenie szkolenia podstawowego umożliwia uczestniczenie w szkoleniach specjalistycznych.

Zakres tematyczny:

 • co to jest autyzm – aktualna wiedza na temat autyzmu dziecięcego,
 • wybrane metody terapii dzieci z autyzmem,
 • zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem,
 • obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem,
 • potrzeby edukacyjne osób z autyzmem,
 • współpraca z rodziną.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS: 350 zł
od osoby.

Wyślij zgłoszenie

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących w przedszkolach, w których podopiecznymi są dzieci ze spektrum autyzmu (przedszkola masowe, integracyjne, specjalne, terapeutyczne) oraz osób, które w przyszłości chciałyby pracować w tego typu placówkach.

Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów, pracujących w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej i warsztatowej.

Zakres tematyczny:

 • model pracy w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS,
 • czym jest autyzm; objawy, zaburzenia,
 • od diagnozy do edukacji przedszkolnej,
 • dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do dziecka,
 • przedstawienie dokumentacji przedszkolnej,
 • studium przypadku dziewczynki z autyzmem,
 • tworzenie IPET-u,
 • strukturalizacja czasu, miejsca, przestrzeni,
 • komunikowanie się dziecka z autyzmem,
 • zajęcia przedszkolne (edukacja, zabawa, zajęcia ruchowe, zajęcia indywidualne),
 • terapeuta/nauczyciel- postawa, gesty, ubiór, mimika.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 430 zł. od osoby.

UWAGA: Organizacja szkolenia tymczasowo zawieszona.

 

Wyślij zgłoszenie

Czyli jak nauczyć rodziców radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ich dzieci !!!

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy będą pracować z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym nad trudnymi zachowaniami dzieci ze spektrum autyzmu.
Metoda Carole Sutton (metoda „8 książeczek") to:
 • program psychoedukacyjny dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym stosowany w formie indywidualnej lub grupowej,
 • 8 spotkań z rodzicami według scenariuszy opracowanych na podstawie metody Carole Sutton „8 książeczek",
 • 20 lat pozytywnych doświadczeń w stosowaniu tej metody przez rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w Fundacji SYNAPSIS.
Szkolenie trwa jeden dzień (10 godzin dydaktycznych).
Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.
Ilość uczestników: do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiał do prowadzenia zajęć z rodziną.

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów. Zajęcia prowadzone są w oparciu o praktyczne doświadczenie w pracy z rodzicami podopiecznych Fundacji SYNASIS.

Zakres tematyczny:

 • prezentacja metody i doświadczeń terapeutów w pracy z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu,
 • zasady obserwacji i analizy trudnych zachowań,
 • zasady tworzenia systemu wzmocnień,
 • zasady tworzenia strategii wychowawczych,
 • warsztaty umiejętności pracy z grupą rodziców według metody Carole Sutton.
Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.
Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 220 zł. od osoby.

Wyślij zgłoszenie

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem. Uczestnicy szkoleń nie muszą mieć ukończonego podstawowego szkolenia z zakresu autyzmu. Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Profil TTAP jest badaniem, pozwalającym określić poziom posiadanych umiejętności młodzieży i osób dorosłych z autyzmem potrzebnych do samodzielnego życia. Wyniki testu pozwalają na opracowanie indywidualnego programu rozwoju dostosowanego do poziomu aktualnych umiejętności.

Zakres tematyczny:

 • charakterystyka funkcjonowania osób z autyzmem oraz specyfiki procesu diagnozy,
 • funkcjonalnej osób z autyzmem,
 • Profil umiejętności zawodowych i społecznych TTAP - opis narzędzia, budowa testu,
 • omówienie sposobu prowadzenia wywiadu z rodzicami oraz z nauczycielem/pracodawcą osoby z autyzmem,
 • analiza i przeprowadzenie wybranych prób testowych,
 • analiza danych, obliczanie wyników i wykreślanie profilu,
 • interpretacja wyników,
 • tworzenie indywidualnych programów rozwoju w oparciu o wyniki badania TTAP.
Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.
Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS: 430 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów. Prowadzone jest przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

 • potrzeby rodziny z osobą z autyzmem w różnych fazach rozwoju rodziny,
 • podstawy systemowego widzenia rodziny z osobą z autyzmem,
 • dobra komunikacja z rodziną osoby z autyzmem, rozwiązywanie sytuacji trudnych,
 • długofalowa współpraca z rodziną osoby z autyzmem,
 • rola terapeuty w systemie rodzinnym.
Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.
Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS: 430 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z autyzmem i ich rodzinami. Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.

Zakres tematyczny:

 • specyfika funkcjonowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • wprowadzenie w tematykę dorastania i dorosłości osób z autyzmem,
 • pojęcie seksualności,
 • seksualność osób z autyzmem: czy jest odmienna, czy podobna?,
 • seksualność - trudne zachowania: rodzaje, przyczyny, strategie radzenia sobie,
 • edukacja seksualna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem: profilaktyka, strategie, terapia,
 • praca nad problemami zgłaszanymi przez uczestników.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS: 430 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie