Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących w przedszkolach, w których podopiecznymi są dzieci ze spektrum autyzmu (przedszkola masowe, integracyjne, specjalne, terapeutyczne) oraz osób, które w przyszłości chciałyby pracować w tego typu placówkach.

Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów, pracujących w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej i warsztatowej.

Zakres tematyczny:

 • model pracy w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS,
 • czym jest autyzm; objawy, zaburzenia,
 • od diagnozy do edukacji przedszkolnej,
 • dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do dziecka,
 • przedstawienie dokumentacji przedszkolnej,
 • studium przypadku dziewczynki z autyzmem,
 • tworzenie IPET-u,
 • strukturalizacja czasu, miejsca, przestrzeni,
 • komunikowanie się dziecka z autyzmem,
 • zajęcia przedszkolne (edukacja, zabawa, zajęcia ruchowe, zajęcia indywidualne),
 • terapeuta/nauczyciel- postawa, gesty, ubiór, mimika.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 430 zł. od osoby.

UWAGA: Organizacja szkolenia tymczasowo zawieszona.

 

Wyślij zgłoszenie