Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem. Uczestnicy szkoleń nie muszą mieć ukończonego podstawowego szkolenia z zakresu autyzmu. Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Profil TTAP jest badaniem, pozwalającym określić poziom posiadanych umiejętności młodzieży i osób dorosłych z autyzmem potrzebnych do samodzielnego życia. Wyniki testu pozwalają na opracowanie indywidualnego programu rozwoju dostosowanego do poziomu aktualnych umiejętności.

Zakres tematyczny:

  • charakterystyka funkcjonowania osób z autyzmem oraz specyfiki procesu diagnozy,
  • funkcjonalnej osób z autyzmem,
  • Profil umiejętności zawodowych i społecznych TTAP - opis narzędzia, budowa testu,
  • omówienie sposobu prowadzenia wywiadu z rodzicami oraz z nauczycielem/pracodawcą osoby z autyzmem,
  • analiza i przeprowadzenie wybranych prób testowych,
  • analiza danych, obliczanie wyników i wykreślanie profilu,
  • interpretacja wyników,
  • tworzenie indywidualnych programów rozwoju w oparciu o wyniki badania TTAP.
Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.
Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS: 430 zł od osoby.

Wyślij zgłoszenie