Odwiedza nas 262 gości oraz 0 użytkowników.

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018r wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie
ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42 fundacja@synapsis.org.pl. Z powołanym przez Fundację Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;

2. dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celach:
a. organizacji szkoleń
b. organizacji konferencji

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a. zgoda wyrażona przez Panią/Pana;
b. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. dane osobowe mogą być udostępnione:
a. podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi informatyczne;
b. podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi kadrowo-księgowe i prawne;

5. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z Fundacją lub w przypadku gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia;

6. ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych;

8. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10. podane przez Panią/Pana dane dotyczące zdrowia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Fundację przez ustalenie odpowiedniego poziomu odpłatności za konferencję/ szkolenie okoliczności dotyczących zdrowia Ucznia, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w kursie;

11. podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu.