Odwiedza nas 380 gości oraz 0 użytkowników.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie Ankiety zgłoszeniowej - Stacjonarne.

  • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie prosimy po wniesienie opłaty za szkolenie na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł szkolenia i jego termin).
  • Dowód wpłaty należy przesłać jak najszybciej e-mailem (szkolenia@synapsis.waw.pl).

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 46 1090 2851 0000 0001 0385 0296

Terminy szkoleń ogłaszane są w zakładce Aktualności.

Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem szkolenia droga e-mailową. Opłata za odwołane szkolenie zostaje zwrócona.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do Fundacji. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu faktycznie poniesionych przez Fundacje kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń - względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika - kształtują się następująco (nie dotyczy szkolenia  "Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?"):

  • do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% wpłaconej kwoty.

  • dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% wpłaconej kwoty.

UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.

CENNIK

Szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" – (jedna dwudniowa sesja)

Cena: 350 zł od osoby

Szkolenie z metody C. Sutton (szkolenie jednodniowe)

Cena: 220 zł od osoby

Inne szkolenia ogólnodostępne i specjalistyczne (jedna dwudniowa sesja)

Cena: 430 zł od osoby

Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji? (3 dwudniowe zjazdy - łącznie: 57 godzin dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 1290,00 zł. przy wpłacie jednorazowej. Płatność może być rozłożona na 3 raty: I rata: 660 zł, II rata: 460 zł, III rata: 290zł.

UWAGA: W sytuacji rezygnacji ze szkolenia do 28.02.2018 przysługuje zwrot 330,00 zł w przypadku płatności ratalnej oraz 960,00 zł w przypadku wpłaty całej kwoty.