Odwiedza nas 251 gości oraz 0 użytkowników.

Jak zostać wolontariuszem

Z każdym wolontariuszem zawierane jest Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, w którym opisane są wszystkie prawa i obowiązki wolontariusza.

Wszystkich wolontariuszy, którzy podpisali umowę obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach wykonywanych obowiązków. Jeżeli jest taka potrzeba, wolontariusz zostaje ubezpieczony również od odpowiedzialności cywilnej.

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek i umiejętności. W zależności od preferencji dobieramy zadania odpowiednie do umiejętności wolontariusza.

W zależności od powierzonych obowiązków, wymagane są dodatkowe dokumenty i uprawnienia poświadczające zdolność do ich wykonywania.

Ze względu na charakter powierzanych obowiązków w ramach wolontariatu nie można odbywać praktyk studenckich i stażu.

Ze względu na lokalizację placówek Fundacji, propozycja współpracy w ramach wolontariatu skierowana jest przede wszystkim do osób mieszkających w Warszawie. Wyjątek stanowią osoby, które mogą wykonywać pracę wyłącznie za pomocą Internetu (np. grafiki, tłumaczenia).

Udział w zajęciach terapeutycznych z naszymi podopiecznymi jest możliwy tylko po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają stażyści Fundacji SYNAPSIS.

Jeżeli chcesz zostać naszym wolontariuszem, zgłoś się, przesyłając wypełniony formularz (do pobrania w dokumentach) na wolontariat@synapsis.org.pl. Wysyłając zgłoszenie pamiętaj, aby podać w nim jak najwięcej szczegółów, które pomogą nam dobrać odpowiednie obowiązki.