ZAZ w Wilczej Górze powstał w 2007 roku jako pierwsze miejsce w Polsce zatrudniające 24 osoby w spektrum autyzmu. Podejmuje on działania w zakresie aktywizacji i rehabilitacji zawodowej pracowników z niepełnosprawnościami.

Jesteśmy przedsiębiorstwem, które łączy działalność gospodarczą z działalnością społeczną. Rachunek ekonomiczny nie jest dla nas najważniejszy, równie ważne są korzyści, które czerpią z zatrudnienia w przedsiębiorstwie osoby do tej pory zupełnie pozbawione możliwości pracy i uczestnictwa w życiu społecznym. Tworzone są tu wyjątkowe produkty https://sklep.pracowniasynapsis.pl

Wymagania:

 • 3-letnie doświadczenie zawodowe (w tym min. 1 rok doświadczenia w zarządzaniu zespołami lub prowadzeniu działalności gospodarczej) – warunek konieczny,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
 • znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków PFRON, UE, MCPS itp.,
 • znajomość prawa w zakresie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, prawa pracy i innych aktów prawnych na podstawie, których funkcjonuje ZAZ,
 • umiejętność zarządzania, dyspozycyjność, rzetelność,
 • doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki ekonomii społecznej, w szczególności związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością,
 • prawo jazdy kat B,
 • wykształcenie wyższe.

Zakres obowiązków:

 • kierowanie działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej – organizacja pracy w ZAZ,
 • ścisła współpraca z zastępcą kierownika ds. terapii,
 • koordynowanie pracy w oparciu o preliminarz wydatków i harmonogram działań,
 • zarządzanie zespołem, delegowanie i rozliczanie z zadań,
 • monitoring postępu rzeczowego i finansowego,
 • współpraca z zespołem trenerów pracy,
 • współpraca ze specjalistą ds. marketingu i produkcji,
 • przygotowywanie rozliczeń związanych z aktualnym preliminarzem wydatków,
 • opracowywanie preliminarzy wydatków oraz okresowych planów działania,
 • promocja działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,
 • nadzór nad działaniami marketingowymi mającymi na celu sprzedaż usług świadczonych przez ZAZ,
 • kontakt z instytucjami MCPS/ Gmina / Urząd Miasta itp.,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Zakładu Aktywności Zawodowej.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia, szerokie możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia;
 • pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole,
 • udział w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach.

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres: rekrutacja@synapsis.org.pl w tytule maila wpisując: Kierownik ZAZ

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.