Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SYNAPSIS świadczy usługi psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i psychoedukacyjne dzieciom i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom oraz prowadzi wykłady, warsztaty i organizuje konferencje dla specjalistów zajmujących się pomocą osobom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom.

Dyrektor: Łucja Sokorska-Maj
l.sokorska@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 42

osrodek@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl