Podmiot leczniczy

Poradnia autyzmu dla dzieci 

tel. 22 825 87 42

Poradnia autyzmu dla młodzieży i dorosłych

tel. 22 825 86 33 w. 109