Podmiot leczniczy

Poradnia autyzmu dla dzieci 

tel. 22 825 87 42

Poradnia autyzmu dla młodzieży i dorosłych

tel. 22 825 86 33 w. 109

Konsultacje psychologa

tel. 502 550 279

(dyżur w piątki, godz. 12.30-14.30)