Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem poprzez działania szkoleniowe, zespoły aktywności oraz empowermen | 01.10.2016 – 28.12.2016

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem poprzez działania szkoleniowe, zespoły aktywności oraz empowermen” współfinansowany przez m. st. Warszawa.

Termin realizacji 01-10-2016 do 28-12-2016

Liczba uczestników 10 osób

Zaplanowane działania:

Trening z zakresu funkcjonowania w różnych rolach społecznych i środowiskach społecznych, samoorganizacji wdrażania planu codziennych zajęć i pracy.

Trening aktywnej komunikacji z otoczeniem, praktyczne zajęcia z podnoszenia i wykorzystania kompetencji.

Trening generalizacji umiejętności oraz podnoszenia kompetencji społeczno – zawodowych.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 września 2019