Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy i obszar emocjonalno-społeczny | 11.2021 – 06.2022

 Projekt realizowany przez badaczy Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z zespołem z UKSW oraz ośrodkami diagnostycznymi i terapeutycznymi, w tym Fundacją SYNAPSIS. Badaniem kieruje prof. Ewa Pisula z Wydziału Psychologii UW.

Zaakceptowany przez Komisję Etyki UKSW.

Cel badania: sprawdzenie przydatności nowoopracowanych narzędzi w przedszkolach i szkołach w poznawaniu mocnych stron i trudności uczniów, również w spektrum autyzmu.

Projekt realizowany z udziałem uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 stycznia 2022