Doposażenie przedszkola dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS I 04.2020 – 09.2020

Czas trwania: 20.04.2020 – 30.09.2020

Cel projektu: doposażenie przedszkola dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS w sprzęt IT, odpowiedni do właściwego, długotrwałego przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych przedszkolaków oraz ich rodziców.

Działania w projekcie:

  • zakup i montaż systemu NAS STORAGE – urządzenia pamięci masowej
  • zakup i instalacja serwera – serwer zapewnia odpowiednie utrzymywanie i archiwizację baz danych
  • zakup i montaż SWITCH – komputerowego urządzenia centralnego służącego do realizacji połączeń między komputerami w sieci Fundacji

 

 

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

17 czerwca 2020