Doraźne działania na terenie Polski na rzecz osób w spektrum autyzmu uciekających z Ukrainy | 04.2022 – 06.2022

Projekt finansowany ze środków MERCY CORPS GLOBAL zgodnie z umową 33773S217.

Okres działania: 11.04.2022 do 11.06.2022

Zakres: doraźne działania na terenie Polski, wspierające natychmiastowe potrzeby osób uciekających z Ukrainy przez działaniami wojennymi (np. dostęp do informacji, działania koordynatorskie, wsparcie specjalistyczne itp.)

Działania zaplanowane w ramach projektu:

  • działania psychologiczne
  • specjalistyczne poradnictwo dla uchodźców z Ukrainy
  • punkt informacyjno-komunikacyjny
  • zatrudnienie tłumacza
  • zakup leków i pomocy terapeutycznych oraz środków higieny

Wsparcie realizowane będzie w Warszawie, przy ul. Ondraszka 3. Będziemy również konsultować telefony i emaile w obszarach wsparcia rodzin i osób w spektrum z terenu całej Polski.

Kontakt: pomocdlaukrainy@synapsis.org.pl

Umiejętności

Opublikowano w dniu

22 kwietnia 2022